Biện pháp phòng chống thiếu vitamin b1 trong nấu ăn