Cách Đọc Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Menu ≡╳ giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ khóa đào tạo Kiến thức/Tài liệu cai quản trị doanh nghiệp kĩ năng mềm Tin tuyển chọn dụng

*

*

*

*

Báo cáo công dụng kinh doanh thể hiện hiệu quả kinh doanh của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định ở thời điểm lập báo cáo. Các nhà quản ngại trị thay được cách đọc báo cáo kết quả tởm để reviews được công dụng kinh doanh của bạn mình, các nhà đầu tư nắm được giải pháp đọc báo cáo kết quả kinh doanh để ra ra quyết định đầu tư.

Bạn đang xem: Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

*

(Profit and Loss hay còn được gọi là báo cáo kết quả gớm doanh)

Nội dung bài viết gồm 5 phần chính:

Tầm đặc trưng của báo cáo kết quả tởm doanhCấu trúc của report kết quả tởm doanh.Cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanhÝ nghĩa của các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhĐọc hiểu số liệu trên report kết quả kinh doanh

Sau trên đây mời chúng ta cùng lấn sân vào nội dung bài xích viết:

1. Tầm đặc biệt quan trọng của báo cáo kết quả tởm doanh

Nằm vào bộ báo cáo tài chủ yếu gồm:

Bảng cân đối kế toán (hay report tình hình tài chính)Báo cáo kết quả vận động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệBản thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh cung cấp cho người đọc báo cáo về kết quả kinh doanh của khách hàng tại thời điểm lập báo cáo. Tự đó tấn công giá kết quả kinh doanh của khách hàng và dự báo xu thế trong quy trình tiến độ tiếp theo.

Đối với đơn vị quản trị: Đọc report kết quả marketing để ra quyết định kinh doanh.Đối với đơn vị đầu tư: Đọc báo cáo kết quả kinh doanh để ra đưa ra quyết định đầu tư.

Báo cáo kết quả kinh doanh được lâp theo mon (phuc vụ nhu cầu quản trị, điều hành quản lý doanh nghiệp), lâp theo quý, năm để đáp ứng nhu cầu yêu cầu quản lý của những cơ quan công dụng như: Thuế, thống kê, ngân hàng…

2. Cấu trúc của report kết quả tởm doanh

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh bội nghịch ánh tình trạng và kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

Kết quả từ hoạt động kinh doanh chính;Kết trái từ các hoạt động tài chính;Kết trái từ vận động khác.

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh gồm có 5 cột:

Cột 1: những chỉ tiêu báo cáo;Cột 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng;Cột 3: Số hiệu khớp ứng với những chỉ tiêu của report này được thể hiện chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh report tài chính;Cột 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo;Cột 5: Số liệu của kỳ trước (để so sánh)

3. Các đại lý lập báo cáo kết quả ghê doanh

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh được lập dựa trên hai cửa hàng sau:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của năm trướcCăn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ một số loại 5 đến loại 9

4. Ý nghĩa của các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả vận động kinh doanh

Để phát âm được báo cáo kết quả vận động kinh doanh (báo cáo tác dụng kinh doanh), nhà quản trị tốt nhà đầu tư chi tiêu cần cố được ý nghĩa của các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả tởm doanh. Sau đây họ cùng đi vào ý nghĩa của các chỉ tiêu trên report này:

Stt

Chỉ tiêuMã sốÝ nghĩa

Ghi chú

1Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ01Phản ánh tổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác vào năm report của doanh nghiệpChỉ tiêu này không bao hàm các một số loại thuế loại gián thu như: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế BVMT…
2Các khoản sút trừ doanh thu02Phản ánh tổng hợp các khoản được ghi bớt trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao gồm: các khoản chiết khấu thương mại, giảm ngay hàng bán, hàng cung cấp bị trả lại trong kỳ báo cáo.
3Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ10Phản ánh số doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung ứng dịch vụ và lệch giá khác vẫn trừ đi các khoản bớt trừ10 = 01 – 02
4Giá vốn hàng bán11Phản ánh tổng giá bán vốn của hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, ngân sách chi tiêu sản xuất của thành phẩm sẽ bán, giá thành trực tiếp của khối lượng dịch vụ xong đã cung cấp, ngân sách khác được xem vào giá vốn hoặc ghi giảm ngay vốn sản phẩm bán
5Lợi nhuận gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ20Phản ánh số chênh lệch giữa lệch giá thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS chi tiêu và cung cấp dịch vụ với cái giá vốn hàng chào bán phát sinh trong kỳ báo cáo.20 = 10 – 11
6Doanh thu hoạt động tài chính21Phản ánh doanh thu vận động tài thiết yếu thuần tạo ra trong kỳ báo cáo
7Chi tổn phí tài chính22Phản ánh tổng ngân sách tài chính, gồm tiền lãi vay đề nghị trả, bỏ ra phí bản quyền, túi tiền hoạt hễ liên doanh…
Chi giá thành lãi vay23Phản ánh ngân sách lãi vay đề nghị trả được xem vào chi phí tài bao gồm trong kỳ báo cáo
8Chi phí bán hàng25Phản ánh tổng bỏ ra phí bán hàng hóa, thành phẩm vẫn bán, dịch vụ thương mại đã cung ứng phát sinh trong kỳ báo cáo
9Chi phí thống trị doanh nghiệp26Phản ánh tổng chi phí cai quản doanh nghiệp gây ra trong kỳ báo cáo
10Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh30Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của chúng ta trong kỳ báo cáo30 = trăng tròn + 21 – 22 – 25 – 26
11Thu nhập khác31Phản ánh những khoản các khoản thu nhập khác tạo nên trong kỳ báo cáoĐối với thanh toán giao dịch thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐS đầu tư, số liệu ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS chi tiêu vao hơn giá trị sót lại và ngân sách thanh lý

12Chi phí tổn khác32Phản ánh tổng các túi tiền khác tạo nên trong kỳ báo cáoĐối với giao dịch thah lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐS đầu tư, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch giữa khỏa thu từ những việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐS đầu tư nhỏ tuổi hơn giá bán trị còn sót lại của TSCĐ, BĐS đầu tư và các giá cả thanh lý
13Lợi nhuận khác40Phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đang trừ thuế GTGT nên nộp tính theo phương thức trực tiếp) với giá thành khác phát sinh trong kỳ báo cáo40 = 31 – 32
14Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế50Phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán triển khai trong năm report của doanh nghiệp trước lúc trừ túi tiền thuế TNDN từ chuyển động kinh doanh, hoạt động khác tạo nên trong kỳ báo cáo50 = 30 + 40
15Chi chi phí thuế TNDN hiện tại hành51Phản ánh giá cả thuế TNDN hiện tại hành phân phát sinh trong thời điểm báo cáo
16Chi mức giá thuế TNDN hoãn lại52Phản ánh túi tiền thuế TNDN hoãn lại hoặc các khoản thu nhập thuế TNDN hoãn lại phân phát sinh trong năm báo cáo
17Lợi nhuận sau thuế TNDN60Phản ánh tổng số lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự các hoạt động của doanh nghiêp (sau lúc trừ chi phí thuế TNDN)60 = 50 – 51 – 52
18Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu70Phản ánh lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu, không tính đến các công cố được xuất bản trong tương lai có tác dụng pha loãng cực hiếm cổ phiếu.Chỉ tiêu này được trình bày trên BCTC của doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với doanh nghiệp mẹ là công ty cổ phần, chỉ tiêu này được trình diễn trên BCTC hợp nhất, không trình bày trên BCTC riêng của người tiêu dùng mẹ

5. Đọc hiểu số liệu trên báo cáo kết quả khiếp doanh

Ví dụ: báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh của một doanh nghiệp cung ứng đường niêm yết trên thị phần chứng khoán có số liệu như sau:

*

(Báo cáo kết quả vận động kinh doanh của người tiêu dùng niêm yết)

Căn cứ theo mục 4 – ý nghĩa của các chỉ tiêu trên report kết quả ghê doanh, công ty quản trị hoàn toàn có thể đọc số liệu theo chỉ tiêu mà bạn nhiệt tình nhất (lợi nhuận, tiếp đến là doanh thu)

Bước 1: Đoc lợi nhuận trước cùng sau thuế TNDN nhằm biết công ty lớn kỳ này lãi, lỗ là bao nhiêu

Đánh giá sơ bộ: Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế của bạn kỳ này là 1.764 triệu, giảm khoảng chừng 450 triệu đối với kỳ trước (2.218 triệu). Mặc dù nhiên, giá cả thuế TNDN hiện nay hành cao hơn 394 triệu (947 triệu – 553 triệu) bắt buộc lợi nhuận sau thuế TNDN bớt đáng đề cập (1.665 triệu xuống còn 817 triệu), chênh lệch 848 triệu.

Xem thêm: Giải Nghĩa Nốt Ruồi Giữa Sống Lưng Đàn Ông : Tài Vận Hanh Thông

Lưu ý: hoàn toàn có thể tìm gọi về những thông tin về doanh nghiệp trước lúc đọc báo cáo kết quả sale như: lệch giá đến từ rất nhiều nguồn nào; vận động kinh doanh; vận động tài chính… trên phiên bản thuyết minh report tài chính

Bước 2: Đọc chỉ tiêu của từng vận động để tiến công giá tác dụng của từng hoạt động

+ hoạt động kinh doanh:

Khi nhìn vào tiêu chí 01 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, thì khi lợi nhuận giảm rộng 1 nửa (58.200 triệu xuống còn 20.406 triệu), thì lợi tức đầu tư trước thuế TNDN giảm 450 triệu, kéo theo đó giá vốn hàng cung cấp giảm tương ứng. Để nhận định và đánh giá giá vốn sản phẩm bán dịch chuyển như nào, công ty quản trị xem report có thể tính phần trăm giá vốn bên trên doanh thu:

Năm nay: phần trăm giá vốn trên doanh thu = 17.685 triệu/20.406 triệu = 86.67%

Năm trước (kỳ trước): phần trăm giá vốn trên lợi nhuận = 50.134 triệu/58.200 triệu = 86.14%

Như vậy, qua tỷ số trên ta thấy rằng giá vốn năm nay có sự tăng lên so cùng với năm trước.

Nếu giá bán vốn tăng nhanh cần cai quản trị giỏi phần giá vốn.

Khi lợi nhuận giảm đi hơn một nửa, roi gộp (chỉ tiêu 10) bớt từ 8.065 triệu (năm trước) xuống còn 2.721 triệu (năm nay), tương tự khoảng 5.344 triệu (một số lượng khá lớn).

Tuy nhiên, nếu đọc báo cáo kết quả kinh doanh đi từ trên xuống dưới, công ty quản trị tốt nhà đầu tư dễ dàng đánh giá và nhận định rằng, đấy là một số lượng khá lớn. Nhưng việc trong sale mà công ty quản trị tốt nhà đầu tư quan vai trung phong là roi (có thể trước cùng sau thuế) chứ không phải lãi gộp.

Lợi nhuận chưa phải là mục tiêu ở đầu cuối của quản lí trị doanh nghiệp. Vày nhiều doanh nghiệp bao gồm lãi tuy vậy vẫn phá sản. Mà lý do của phá sản là do kẹt dòng vốn không tháo dỡ gỡ được. Nên báo cáo kết quả kinh doanh để tấn công giá hiệu quả kinh doanh của người sử dụng trong một khoảng tầm thời gian, sự việc nhà quản lí trị xuất xắc nhà chi tiêu cần thân mật thêm là quản lí trị dòng tiền mà đang đề cập sinh hoạt một bài viết khác.

+ vận động tài chính:

Doanh thu từ chuyển động tài chính tăng trường đoản cú 4.056 triệu lên 5.482 triệu (tăng 1.426 triệu) và chi tiêu tài chủ yếu giảm xứng đáng kể, từ bỏ 7.853 triệu xuống còn 4.436 triệu (chi phí bớt 3.417 triệu) bắt buộc mặc dù lợi nhuận giảm đáng kể, nhưng nhờ việc tăng trưởng về lệch giá từ chuyển động tài chủ yếu cùng với giá thành tài thiết yếu giảm đáng chú ý là nhân tố đặc biệt quan trọng đóng góp vào sự ngày càng tăng lợi nhuận của năm hiện nay tại.

+ hoạt động khác:

Lỗ từ chuyển động khác giảm từ 707 triệu xuống còn 497 triệu (giảm lỗ từ hoạt động khác là 210 triệu). Đây cũng là nhân tố đóng góp vào sự vững mạnh lợi nhuân (kế toán) mang đến doanh nghiệp.

Kết luận

Đọc hiểu report kết quả tởm doanh để giúp nhà quản trị, nhà chi tiêu đưa ra các quyết định tởm doanh, quyết định đầu tư sáng suốt. Kết hợp với Bảng bằng vận kế toán, report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, báo cáo kết quả kinh doanh cung ứng những tin tức hữu ích về tình trạng tài chính của người tiêu dùng tại thời khắc lập báo cáo.

Thực trạng phần tử kế toán trong các doanh nghiệp bây giờ nhìn chung tuy vậy lập được report kết quả gớm doanh, nhưng chưa thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu của nhà quản trị mà phần nhiều kết xuất tài liệu từ ứng dụng kế toán ra, report số liệu từng tháng rời rạc, không có tính thống nhất nên những lúc xem báo cáo thiếu sự liên tục về khía cạnh số liệu để đối chiếu hoặc đi sâu hơn là so sánh số liệu trong báo cáo. Trường đoản cú đó rất có thể đưa ra đa số quyết định marketing cho tương xứng để đạt được kim chỉ nam lợi nhuận đang đề ra.

Chính vì vì sao đó, AAG đã phân tích và xây dựng report kết quả kinh doanh, nằm trong hệ thống report quản trị cho bạn nhằm đáp ứng được những yêu ước về quản ngại trị, quản lý điều hành doanh nghiệp, hoặc phân tích số liệu để ra ra quyết định đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *