Cầm tay anh nhé dù đời còn bao khó khăn chỉ cần em nói bên anh cho đến mai sau