CHIỀU CAO HÌNH THOI

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Một hình thoi có diện tích s bằng nửa hình vuông vắn có canh bằng cạnh của hình thoi tính tỉ số của đường chéo dài với đường chéo ngắn của hình thoi


Hình thoi nè

Bài 1 / Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo bằng 18 dm cùng 33 dm. Tính S hình thoi.

Bạn đang xem: Chiều cao hình thoi

Bài 2 / Hình thoi gồm S= 4/3 cm2 độ dài một đường chéo = 8/5 cm. Tính độ dài sót lại của hình thoi

Bài 3 / Độ lâu năm đường chéo cánh thứ nhất là 42 m, độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính S hình thoi

Bài 4 / Tính diện tích s hình thoi biết nhì đường chéo hơn nhau 28 cm, trung bình cộng độ dài hai đường chéo là 41 cm


1/ S hình thoi :

18 x 33 : 2 = 297 ( dm2 )

ĐS : 297 dm2

2/ Độ dài đường chéo còn lại : 4/3 : 8/5 x 2 = 5/3 ( cm2 )

ĐS : 5/3 cm2

3/ Độ nhiều năm đường chéo thứ 2 : 42 x 2/3 = 28 ( cm )

S : 42 x 28 : 2 = 588 ( cm2 )

ĐS : 28 cm2

4/ Tổng độ nhiều năm 2 đường chéo : 41 x 2 = 82 ( cm )

Độ nhiều năm đường chéo lớn : ( 82 + 28 ) : 2 = 55 ( centimet )

Độ dài đường chéo bé xíu : 55 - 28 = 27 ( centimet )

S : 55 x 27 : 2 = 742, 5 ( cm2 )

ĐS : 742,5 cm2 


a) Một hình thoi có diện tích s 3,15 d m 2 , độ nhiều năm một đường chéo cánh là 7 d m . Tính độ dài đường chéo thứ hai.

b) Một hình thoi có diện tích 1,89 m 2 , độ lâu năm đáy là 1,4 m . Tính chiều cao của hình thoi.

Xem thêm: Giải Mã Nốt Ruồi Ở Gò Má Trái Nữ Như Thế, Điềm Tốt Xấu Về Nốt Ruồi Trên Gò Má Phụ Nữ


a) Độ dài đường chéo cánh thứ nhì là:

3,15 × 2 ÷ 7 = 0,9 ( d m )

b)Chiều cao của hình thoi là:

1,89 ÷ 1,4 = 1,35 ( m )

Đáp số: a) 0,9 d m ; b) 1,35 m


Một hình thoi gồm đường chéo thứ tốt nhất là 3/5 m cùng bằng một nửa đường chéo cánh thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó. 


Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ 2:

(frac35divfrac12=frac65 (m))

Diện tích hình thoi:(bằng nửa tích độ dài 2 đáy)

((frac35 imesfrac65)div2=frac95 (m2^))

Đs.....


một hình thoi bao gồm đường chéo thứ độc nhất là 3/5 m và bằng 2/3 đường chéo cánh thứ nhì . Tính diện tích s hình thoi


một hình tam giác có đáy là 1,5m chiều cao=8m và hình thoi tất cả s to hơn s tam giác là 10(m^2) và có đọ dài 1 đường chéo cánh là 14m. Tính đọ dài đường chéo của hình thoi 


diện h hình tam giac la:

1,5 x 8 : 2 = 6 m2

diện h hình thoi la:

6 + 10 = 16m2

độ dai đường cheo thứ 2 là:

16 x 2 : 14 = 2,8...m

đáp số:...


Diện tích nhị tấm kính hình thoi với hình bình hành là 70cm2. Đường chéo cánh lớn của hình thoi là 14cm, tấm kính hình bình hành có cạnh đáy bởi đường chéo nhỏ nhắn của hình thoi. Tính chiều cao hình bình hành.


Một hình thoi bao gồm đường chéo thứ nhất nhiều năm 15m và bởi 3/2 đường chéo thứ hai . Tính diện tích s của hình thoi đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *