CÔNG THỨC CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

2 bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật2.4 một số trong những Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường bao quanh hình, cũng chính là đường bao bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Công thức chu vi hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài với chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc hàng số và các loại trừ, ta có những cặp số chiều dài với chiều rộng lớn sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta tất cả tổng của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN các thành tích của số đo chiều rộng cùng chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x đôi mươi = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, từ bỏ (1) ta thấy tổng cộng đo của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là 29 m, đem so sánh với kết quả cặp số đo chiều rộng và chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 cùng 20 thỏa mãn yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều nhiều năm là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; a 0) và phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đang là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tra cứu chu vi miếng vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn hầu như là rất nhiều số từ bỏ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng lớn nên hoàn toàn có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều nhiều năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật gồm chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và không thay đổi chiều lâu năm thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tháng Mới Của Tuổi Quý Mão Sinh Năm 1963 Nam Mạng Năm 2021

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 14 m. Nếu như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài bớt 3m thì mảnh đất đó trở nên hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông vắn đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông có chu vi đều nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi gấp đôi chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm hai lần chiều rộng kém chiều lâu năm 6cm, nhưng chiều nhiều năm lại hèn năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng hèn chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Hãy phân chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song với chiều rộng làm thế nào cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần máy hai là hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *