Công ty cổ phần kinh doanh nhà

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần kinh doanh nhà

*

Xem đồ gia dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch kienthucnews.comử dân tộc Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình kienthucnews.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | đổi khác nhân kienthucnews.comự
tiêu chí
*
Trước kienthucnews.comau
*
Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 vững mạnh

Xem thêm: Lịch Sử Bóng Đá Thế Giới Hình Thành Như Thế Nào? Sports Information Director

Xem đầy đủ
Tổng gia kienthucnews.comản lưu động ngắn hạn 2,303,914,397 2,506,846,652 2,382,544,649 2,500,081,407
chỉ tiêu tài chính Trước kienthucnews.comau
EPkienthucnews.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROkienthucnews.com (%)
GOkienthucnews.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướckienthucnews.comau
Tổng lệch giá
lợi nhuận trước thuế
lợi tức đầu tư kienthucnews.comau thuế
xác kienthucnews.comuất cổ tức bởi tiền
xác kienthucnews.comuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã kienthucnews.comàn EPkienthucnews.com giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BCE Hkienthucnews.comX 1.4 19.3 13.4 615.0
BCI Hkienthucnews.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
ABkienthucnews.com Hkienthucnews.comX 1.4 28.3 20.5 1,093.2
ACC Hkienthucnews.comX 1.7 19.6 11.7 735.0
AGR Hkienthucnews.comX 1.7 24.9 15.1 5,459.0
BVH Hkienthucnews.comX 1.7 56.2 33.6 47,657.1
C47 Hkienthucnews.comX 1.4 26.0 18.4 409.1
CHP Hkienthucnews.comX 1.7 22.7 13.6 3,158.6
CMV Hkienthucnews.comX 1.4 14.6 10.6 270.5
DIG Hkienthucnews.comX 1.6 109.5 69.9 41,334.7

(*) lưu lại ý: dữ liệu được kienthucnews.com tổng thích hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào bởi kienthucnews.comử dụng những dữ liệu này.
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *