Diện Tích Khối Lăng Trụ

kienthucnews.com: Qua bài xích Công thức tính: Hình Lăng Trụ Đứng & bài tập xem thêm cùng tổng hòa hợp lại các kiến thức về hình lăng trụ đứng và trả lời lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích khối lăng trụ


I. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học không gian, hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy, 2 lòng của hình lăng trụ chính là hai nhiều giác cân nhau và ở trên nhì mặt phẳng tuy vậy song.

Ví dụ: Hình lăng trụ đứng.


*

*

*

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi đáy với độ cao của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_xq = p. H)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung xung quanh hình lăng trụ đứng.P: chu vi lòng hình lăng trụ đứng.h: độ dài độ cao hình lăng trụ đứng.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích xung xung quanh với 2 lần diện tích s đáy của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_tp=S_xq +2.S_d)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng.

Xem thêm: Cách Viết Thư Từ Chối Hợp Tác Kinh Doanh, Hướng Dẫn Mát Lòng Đôi Bên

(S_xq): diện tích s xung quanh hình lăng trụ đứng.(S_d): diện tích đáy hình lăng trụ đứng.

III. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 

Công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng bởi tích của diện tích với chiều cao của khối lăng trụ đứng,như sau:

(V = S.h)

Trong đó:

V: thể tích hình lăng trụ đứng.S: diện tích s đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài độ cao hình lăng trụ đứng.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Ví dụ: Tính thể tích và mặc tích bao phủ của hình lăng trụ đứng tam giác biết độ dài các cạnh dưới đáy hình lăng trụ đứng lần lượt là 10m, 2m, 10m cùng độ dài độ cao hình lăng trụ đứng là 12m.

Lời giải tham khảo:

Nửa chu vi của đáy tam giác hình lăng trụ đứng là: p= (10 + 2 + 10) : 2 = 11 (m)

Áp dụng bí quyết tính diện tích, ta có diện tích đáy tam giác hình lăng trụ đứng:

(S = sqrtp.(p-a).(p-b).(p-c)=sqrt11.(11-10).(11-10).(11-2)=3sqrt11)

Áp dụng phương pháp tính thể tích của hình lăng trụ đứng, ta rất có thể tích của hình lăng trụ đứng đã cho là:

(V = S.h=3sqrt11.12=36sqrt11(m^3))

Áp dụng cách làm tính diện tích s toàn phần hình lăng trụ đứng, ta có diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng đã cho là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *