Đường trung bình trong tam giác

Định lý 1: Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh thứ hai thì trải qua trung điểm cạnh vật dụng ba.

Bạn đang xem: Đường trung bình trong tam giác


*

+ (Delta ABC) tất cả (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) buộc phải (DE) là con đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ nếu như (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Đường vừa đủ của hình thang


*

Định nghĩa: Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai bên cạnh của hình thang.


Định lí 3: Đường thẳng trải qua trung điểm một bên cạnh của hình thang và tuy vậy song cùng với hai đáy thì đi qua trung điểm kề bên thứ hai.


*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) có (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) đề nghị (EF) là con đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: minh chứng các hệ thức về cạnh với góc. Tính những cạnh cùng góc.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác và hình thang.

+ Đường mức độ vừa phải của tam giác thì tuy nhiên song cùng với cạnh thứ tía và bằng nửa cạnh ấy.

Xem thêm: Tuổi Mùi Hợp Với Cây Phong Thủy Nào Để May Mắn, Vượng Phát, Cây Phong Thủy Tuổi Mùi

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang thì tuy nhiên song cùng với hai lòng và bởi nửa tổng nhì đáy.

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh máy hai thì đi qua trung điểm cạnh thiết bị ba.

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một bên cạnh của hình thang và tuy vậy song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

Dạng 2: chứng minh một cạnh là đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa đường trung bình của tam giác cùng hình thang.

+ Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

+ Đường vừa đủ của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai sát bên của hình thang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *