CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Bản thuyết trình với chủ đề: "XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH marketing TRONG HTX"— Bản ghi của bản thuyết trình:


1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH marketing TRONG HTXCHƯƠNG TRÌNH TOT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH kinh doanh TRONG HTX TPHCM, 8/2019

*

2 Thời lượng Tổng: 32 huyết Lý thuyết: 12 tiết Thực hành: trăng tròn tiết

*

3 MỤC TIÊU sau khoản thời gian học xong, học viên bao gồm khả năng:Phân tích được thực chất và mục đích của kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Bạn đang xem: Chiến lược kinh doanh của hợp tác xã

So với được bối cảnh kinh doanh và năng lượng hợp tác xã, reviews được các phương án chiến lược và chọn lựa phương án phù hợp để hình thành chiến lược kinh doanh. Nắm rõ nội dung rõ ràng của một bản kế hoạch kế hoạch và phiên bản kế hoạch marketing hàng năm. Có khả năng thực hành được các nội dung trong tiến trình xây dựng cùng tổ chức thực hiện kế hoạch kế hoạch và planer sản xuất marketing hàng năm của hợp tác và ký kết xã.
*

4 Nội dung GIỚI THIỆU VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH vào TRONG HTXNội dung, quá trình và phương pháp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược marketing của hợp tác ký kết xã Nội dung, các bước xây dựng kế hoạch sale hàng năm

*

5 NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KD HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KD

*
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KD.">

6 I. GIỚI THIỆU VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH vào TRONG HTXKhái niệm Sự quan trọng

*

7 KHÁI NIỆM: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCHAnh chị đánh dấu X vào ô mà anh chị em thấy hợp lí Chiến lược Kế hoạch phương châm Dài hạn thời gian ngắn (1 năm) Sử dụng/ chuẩn bị/lựa chọn cơ chế Giải pháp Điều kiện cách thức Các vận động cụ thể kết hợp các nguồn lực Vai trò Xác triết lý đi của HTX Kiểm tra, reviews

*

8 KHÁI NIỆM: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCHAnh chị thảo luận: Hội đồng quản ngại trị thành viên HTX Sự quan trọng của kế hoạch kinh doanh Ban người đứng đầu Đối tác Cơ quan cai quản và cơ quan ban ngành địa phương

*

9 KHÁI NIỆM: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCHHội đồng cai quản trị thành viên HTX Sự quan trọng của kế hoạch kinh doanh Hiểu rõ chuyển động và kim chỉ nan phát triển của HTX Đánh giá, so sánh với những nguồn cung ứng dịch vụ khác tạo thêm lòng tin đối với HTX Kiểm tra, giám sát và đo lường các vận động Đánh giá bán và đối chiếu Ban người có quyền lực cao Tổ chức quản lý điều hành SXKD Đối tác Cơ quan cai quản và tổ chức chính quyền địa phương Kênh tin báo để tìm thời cơ hợp tác cùng với HTX tạo thêm mức độ HTX vậy rõ những chương trình hoạt động, thương mại & dịch vụ của HTX có cơ sở chú ý để hỗ trợ HTX

*

10 II. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH tởm DOANHGiới thiệu và đánh giá hiện trạng HTX Điều tra, tổng hợp, phân tích nhu cầu thành viên so sánh và reviews các yếu ớt tốtác động đến kế hoạch kinh doanh Xây dựng kế hoạch và các kim chỉ nam Dự thảo những kế hoạch nhân tố

*

11 1. Giới thiệu và đánh giá hiện trạng HTXAnh chị đàm luận Đánh giá tác dụng hđ của HTX Đánh giá hiện trạng HTX thông tin cơ phiên bản về HTX Dự báo tình trạng KD của HTX

*

12 1. Trình làng và review hiện trạng HTXAnh chị trao đổi Đánh giá tác dụng hđ của HTX Đánh giá thực trạng HTX kết quả thực hiện tại các hoạt động các dịch vụ hiệu quả thực hiện một trong những chỉ tiêu tài thiết yếu như: doanh thu, lợi nhuận, những quỹ HTX, tình hình công nợ… thông tin cơ bạn dạng về HTX Điểm mạnh, điểm yếu kém (bên trong HTX) nguồn lực, chế độ áp dụng, trình độ chuyên môn quản lý, quan hệ hợp tác, thu nhập cá nhân thành viên, mức độ ủng hộ của ND so với HTX Năm thành lập Vị trí địa lý, điều kiện thoải mái và tự nhiên và lợi thế đặc điểm của HTX diện tích s đất số lượng thành viên Vốn, tài sản, cơ cấu tổ chức Dự báo thực trạng KD của HTX Cơ hội, nguy hại (bên ngoại trừ HTX)

*

13 2. Điều tra, tổng hợp, phân tích nhu cầu thành viênThông tin tầm thường về thành viên; thực trạng sản xuất, tiêu thụ, tiện lợi và nặng nề khăn; bài bản SXKD, nhu yếu tiêu thụ SP dự kiến trong số những năm tiếp theo; yêu cầu của thành viên so với các loại hình dịch vụ ; Ý kiến đóng góp của TV đối với quality hoạt động thương mại & dịch vụ của HTX; một trong những thông tin khác để ship hàng cho việc làm chủ điều hành cùng phát triển một trong những năm tiếp theo. Nội dung phương pháp Phiếu điều tra, điều tra miệng… không nên tính 100% quy mô phân phối của TV thành tiêu chí về quy mô dịch vụ của HTX, ngoài ra phải địa thế căn cứ vào khả năng thỏa mãn nhu cầu của HTX. Những thương mại & dịch vụ mà TV bao gồm nhu cầu, nhưng hiện thời HTX chưa hỗ trợ được, vẫn là căn cứ để HTX cách tân và phát triển dịch vụ mang lại TV. - Không tuyệt nhất thiết phải đápứng được ước vọng của 100% TV về nhu yếu các các loại dịch vụ để ý

*

14 3. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến KHKDChính sách, pháp luật ở trong nhà nước Chương trình, dự án tại địa phương nguồn lực có sẵn huy động kinh tế tài chính và mức sống của bạn dân Nhà cung cấp 3. Đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến KHKD phong tục, tập tiệm truyền thống quý khách Đối thủ khoa học công nghệ

*

15 4. Xây dựng chiến lược Xây dựng chiến lược Xây dựng mục tiêuPhân tích bên ngoài (cơ hội O, nguy cơ tiềm ẩn T) Phân tích bên phía trong (điểm mạnh S, nhược điểm W kim chỉ nam chung Mục tiêu rõ ràng Cụ thể Đo lường được rất có thể đạt được thực tế Có thời hạn phối hợp SO WO ST WT

*

16 Hướng dẫn đối chiếu SWOT

*

17 Hướng dẫn phân tích SWOT

*

18 5. Dự thảo các kế hoạch thành phầnKế hoạch đáp ứng vật bốn Kế hoạch thực hiện máy nông nghiệp & trồng trọt Kế hoạch tưới nước, tiêu nước planer Kế hoạch thương mại dịch vụ khuyến nông chiến lược tiêu thụ thành phầm Kế hoạch tín dụng nội bộ Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, sắm sửa tài sản cố định Kế hoạch vay với trả nợ vốn dài hạn chiến lược doanh thu, bỏ ra phí, lãi Kế hoạch nhu yếu vốn Kế hoạch cung cấp Kế hoạch nhân lực

*

19 III. HƯỚNG DẪN VÀ GỢI Ý XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ghê DOANHNhân sự phát hành kế hoạch kinh doanh Nguồn thông tin và cách thức thu thập thông tin những yếu tố tác động đến tính khả thi của kế hoạch marketing Lồng ghép kế hoạch marketing trong các chương trình cải tiến và phát triển của cơ quan ban ngành địa phương Các cách thức để thành viên thừa nhận kế hoạch marketing Thực hiện nay và điều chỉnh kế hoạch sale

*

trăng tròn MỘT SỐ GỢI Ý trong XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH tởm DOANH MỘT SỐ GỢI Ý trong XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH kinh doanh

*
MỘT SỐ GỢI Ý trong XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH kinh DOANH.">

21 PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu ước & kĩ năng tham gia của HTX NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu cầu & năng lực tham gia của HTX PHẦN II. Nội dung bao gồm của KHKD 1. So sánh KD (Cơ hội/nguy cơ; điểm mạng/yếu) 2. Kim chỉ nam 3. Định phía các vận động 4. Phương án và quy mô đầu tư/thực hiện những kế hoạch nhân tố 5. Kế hoạch sale 6. Phân tích rủi ro & chiến thuật giảm thiểu

*

22 PHẦN I: TỔNG quan lại TT & KHẢ NĂNG gia nhập CỦA HTXXác định ý tưởng KD

*

23 1. Xác định ý tưởng KD quán triệt quan điểm trong nội bộ HTXHTX đơn mục tiêu là giai đoạn cải tiến và phát triển thấp của HTX; HTX nên cải cách và phát triển “HTX đa mục tiêu” + HTX thành công tại ĐBSCL hỗ trợ 8 DV + HTX NN Nhật phiên bản thường hỗ trợ 12 DV + DV liên quan SX thường có tác dụng đầu tiên: Cày, xới.. + DV giảm CP SX và tiêu thụ làm khi HTX vững vàng về vốn & có uy tín + DV đời sống có tác dụng khi HTX táo bạo về vốn, quản lý giỏi và dân cỗ vũ

*

24 1. Xác định ý tưởng KD a. Tiệm triệt ý kiến trong nội bộ HTX về ý tưởng KD HTX NN nhưng mà được phép làm DV ngoại trừ NN + kiểu như + DV sinh sản sự dễ ợt cho TV/ND: Xây cầu núm đò ngang; bảo hiểm y tế đến TV/ND; Đê bao phòng lũ; XD công trình nông thôn; căn tin; HTX chợ, đưa TV/ND đi khám bệnh; cây kiểng, thu nhặt rác…

*

25 1. Khẳng định ý tưởng KD a. Cửa hàng triệt ý kiến trong nội cỗ HTX về ý tưởng phát minh KD Tiêu chí review “Lãi, lãi cao” chỉ đúng 1 phần trong hoạt động vui chơi của HTX: Giảm chi phí, cải thiện đời sống TV, mức độ khỏe, an toàn… + Xây trường mẫu mã giáo + Mời BS khám bệnh miễn phí tổn + clb nấu ăn dinh chăm sóc trong HTX + May công nghiệp + mặt hàng thủ công: lông mi, tóc giả, chuỗi, bằng tay mỹ nghệ….

*

26 1. Xác định ý tưởng KD b. Phân tích nhu cầu thị trường-lựa chọn SPPhân tích khách hàng/người mua tình trạng SX trong nước tình trạng SX quốc tế Mục đích: Đảm bảo cổng output

*

27 1. Xác định ý tưởng KD b. Phân tích nhu cầu thị trường-lựa lựa chọn SPChọn sản phẩm tương xứng điều kiện sản xuất tại địa phương & yêu cầu thị trường thành phầm truyền thống, phổ biến, tất cả sản lượng mập đang SX trên địa phương. Thành phầm có thế mạnh khỏe . Sản phẩm là đặc sản nổi tiếng SP vì khách hàng khuyến cáo SP mới để dò xét TT

*

28 Lựa lựa chọn SP xu hướng SP an toànXu ứng tiêu dùng SP “của bạn nghèo nạp năng lượng ngày xưa” để xuất bán cho người nhiều Quy mô mái ấm gia đình người Việt giảm: SP vừa, nhỏ tuổi

*

29 Lựa chọn SP Đặc sản địa phương SP cung ứng sức khỏe con ngườiGạo cho tất cả những người tiểu đường

*

*

31 6 nhóm/ngành mặt hàng OCOP 1. Thực phẩm 2. Đồ uống 3. Thảo dượcNông sản tươi sống; thành phầm thô với sơ chế; thực phẩm thuận lợi 2. Đồ uống có cồn với không đụng thuốc Y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, dung dịch từ dược liệu, chất làm đẹp từ thảo dược, chế tác sinh học xua đuổi/diệt trừ côn trùng nhỏ 3. Cam thảo dược liệu 4.

Xem thêm: Các Kiểu Nhẫn Đeo Ngón Trỏ Cực Ngầu, Tiết Lộ Cảm Xúc Qua Ngón Tay Đeo Nhẫn

Vải với may mặc sản phẩm làm trường đoản cú bông, tua 5. Lưu niệm – thiết kế bên trong – trang trí các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... Làm đồ giữ niệm, thứ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, thiết bị nội thất, trang trí những tòa bên 6. Dịch vụ du lịch nông thôn, bán sản phẩm phục vụ tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu
*

32 1. Xác minh ý tưởng KD Những gợi ý SX từ Những khó khăn Người muacủa TV/ND bao quanh Ý TƯỞNG gớm DOANH vận động cải thiện- nâng cấp chất lượng cuộc sống thường ngày TV những chương trình cung ứng quốc gia

*

33 I. Tổng quan liêu về thị trường & kỹ năng tham gia của HTX1. Xác minh ý tưởng KD C. Phân tích nhu yếu thành viên nhu yếu SX nhu cầu DV bớt CP SX: nhu yếu tiêu thụ triệu tập Nhu cầu đáp ứng tập trung dịch vụ thương mại đời sống: gas, nước…

*

34 DỊCH VỤ TIÊU THỤ TẬP TRUNG - Đặc trưng cơ bản1) TV dữ thế chủ động tham gia DV qua việc “thành lập tổ phân phối cùng một hoặc một vài ba sản phẩm” để thuộc chung phương châm tập trung qua HTX 2) HTX & TV phối hợp: sàng lọc SP, khách hàng, XD mục tiêu chất lượng-quy trình sx, kí HĐ, kiểm tra, thu gom, tiêu thụ và thanh toán….theo một planer thống độc nhất chung. 3) TV giao SP đến HTX và thu tiền sau khi HTX bán sản phẩm (HTX phân loại và sơ chế….tập hợp nhằm tìm khách hàng, ký kết HĐ tiêu thụ hữu dụng nhất đến TV)

*

35 DỊCH VỤ TIÊU THỤ TẬP TRUNG - Đặc trưng cơ bản4) HTX vẫn thu 1 phần “phí cung cấp hàng/công buôn bán hàng/phí hoa hồng” của TV sau khoản thời gian đã bán sản phẩm xong mặt hàng (tỷ lệ do Đại hội TV quyết) 5) HTX là “Trung trung khu thông tin” giữa vùng SX (các tổ SX) với vùng tiêu thụ(cty/doanh nghiệp)

*

36 Tập trung rau & bán đấu giá chỉ rau của TV

*

37 TIÊU THỤ TẬP TRUNG QUA HTX

*

38 DỊCH VỤ CUNG ỨNG TẬP TRUNGĐơn hàng trước hỗ trợ Đàm phán với nhà hỗ trợ Đặt sản phẩm - Tập vừa lòng nhu câu - sở hữu với số lương béo HTX những HTX/ LH HTX

*

39 I. Tổng quan về thị trường & khả năng tham gia của HTX1. Khẳng định ý tưởng KD D. Phân tích chính sách hỗ trợ

*

40 I. Tổng quan tiền về thị phần & tài năng tham gia của HTXNội dung & hiệu quả cần đạt sản phẩm sẽ sản xuất sale Hoạt động/ dịch vụ thương mại sẽ xây đắp PAKD/KHKD

*

41 PHẦN II: TRÌNH TỰ & CÁC NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH kinh DOANH

*

42 0. Một số trong những thông tin phụ Trang Bìa tóm tắt Mục mục Phụ lục

*

43 0. Một vài TT phụ TÓM TẮT KHKDTên KHKD kim chỉ nam Mô tả sơ lược các họat động bao gồm Mô tả tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn tự có, vốn phải vay biểu lộ kế họach quản lí lý, sản xuất, KD ( nếu cần) - Nêu những chỉ tiêu tấn công giá tác dụng kinh tế, XH Viết không thực sự 2/3 trang A4

*

44 I. Reviews chung reviews tổng thể các TT sau Tên hợp tác và ký kết xã Địa chỉ trụ sở bao gồm Vốn điều lệ số lượng thành viên Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh Tổ chức: cỗ máy và giới thiệu tác dụng nhiệm vụ tổ chức cỗ máy của bắt tay hợp tác xã

*

45 II. Nội dung bao gồm của một PA/KH KD1. Phân tích kinh doanh (Sự cần thiết của PAKD/KHKD) 2. Mục tiêu 3. Định hướng/Hoạt rượu cồn SX-KD-DV (tên hoạt động) 4. Phương án và qui tế bào đầu tư: đồ gia dụng chất, nhân sự, tài sản, vốn… (Định mức) 5. Kế hoạch kinh doanh 6. Phân tích khủng hoảng rủi ro và giải pháp giảm thiểu

*

46 II. Nội dung thiết yếu của một PA/KH KDPhân tích KD - so với SWOT (điểm mạnh/yếu; cơ hội/nguy cơ) - Phân tích tuyên chiến và cạnh tranh

*

47 II. Nội dung thiết yếu của một PA/KH KD1. Phân tích sale Phân tích cạnh tranh + Tổ LKSX (NĐ 151) + công ty lớn cùng ngành + DN quốc tế 2. Phương châm

*

48 II. Nội dung bao gồm của một PA/KH KD3. Định hướng/Hoạt đụng SX-KD-DV Nêu tên những SP đang SX, KD vào KH KD Nêu tên các chuyển động sẽ tiến hành trong KH KD + cung ứng + Chăn nuôi + sản xuất + cung ứng + tiêu tốn ……

*

49 II. Nội dung chính của một PA/KH KD4. Phương án & qui mô đầu tư: thứ chất, nhân sự, tài sản, vốn… - mô tả cụ thể quy mô/số lượng của từng chuyển động (đã nêu tại mục 3) trang bị chất: diện tích s & quy mô XD con số & bài bản canh tác Nhân sự: số lượng & trình độ chuyên môn & điều kiện ưu tiên tuyển chọn dụng… Vốn: từ bỏ có, góp,vay + Vốn trường đoản cú “thành viên liên kết”

*

50 II. Nội dung thiết yếu của một PA/KH KD5. Kế hoạch kinh doanh - những dạng SP như thế nào trong KH đã KD + Cua sữa + Cua non + Lúa như là Kênh bày bán CL SP CL giá CL Chiêu thị

*

51

*

52 II. Nội dung chính của một PA/KH KD6. Phân tích rủi ro khủng hoảng & phương án giảm thiểu - Dự báo cùng phân tích các rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra và dự kiến chiến thuật khắc phục + khủng hoảng rủi ro về nhân sự + Canh tranh với dn + liên quan KD & ký vừa lòng đồng KD + Thiên tai + khác

*

53 THỰC HÀNH ANH CHỊ HỌC VIÊN phân chia THÀNH 4 NHÓMCÁC NHÓM XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ghê DOANH/KẾ HOẠCH kinh doanh CÁC NHÓM LẦN LƯỢT TRÌNH BÀY. Lúc MỘT NHÓM TRÌNH BÀY THÌ CÁC NHÓM KHÁC HỎI/CHẤT VẤN.

*

54 PHẦN I: Tổng quan liêu thị trường/nhu ước & tài năng tham gia của HTXNỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu mong & kỹ năng tham gia của HTX xác minh ý tưởng KD PHẦN II. Nội dung thiết yếu của KHKD 1. So sánh KD (Cơ hội/nguy cơ; điểm mạng/yếu) 2. Mục tiêu 3. Định hướng các vận động 4. Phương án và quy tế bào đầu tư/thực hiện các kế hoạch thành phần 5. Kế hoạch marketing 6. Phân tích rủi ro & chiến thuật giảm thiểu

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *