KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH

Nếu như bạn đang chạm mặt khó khăn trong việc đọc các chỉ số trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh (KQHĐKD) của người sử dụng thì bài viết ngắn tiếp sau đây là giành riêng cho các bạn. Bài viết này sẽ trình diễn cách đọc report kết quả vận động kinh doanh của người sử dụng một cách đơn giản, tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty tnhh


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh là 1 trong những những report quan trọng của doanh nghiệp. Đây là đại lý để bên quản trị đưa ra những đưa ra quyết định chiến lược. Do đó, việc đọc được report này là 1 trong những yêu cầu quan trọng đối với bên quản trị. 

*

Nội dung và ý nghĩa của những chỉ tiêu 
STTChỉ tiêuMã sốNội dung
1Doanh thu bán hàng (BH) và cung ứng dịch vụ01Phản ánh tổng doanh thu (DT) bán hàng hóa, thành phẩm, doanh thu hỗ trợ dịch vụ với DT không giống trong kỳ báo cáo.
2Các khoản sút trừ DT02Phản ánh các khoản được ghi giảm trừ vào tổng DT, bao hàm các khoản chiết khấu thương mại, giảm ngay hàng bán, hàng buôn bán bị trả lại vào kỳ báo cáo. 
3DT thuần về bảo hành và hỗ trợ dịch vụ10Phản ánh DT bán sản phẩm hóa, thành phẩm, DT cung ứng dịch vụ với DT khác sẽ trừ những khoản giảm trừ vào kỳ báo cáo.
4Giá vốn sản phẩm bán11Phản ánh tổng giá vốn của mặt hàng hóa, giá thành sản xuất của kết quả đã bán, chi mức giá trực tiếp của trọng lượng dịch vụ kết thúc đã cung cấp vào kỳ báo cáo. 
5LN gộp về bảo hành và cung cấp dịch vụ20Phản ánh số chênh lệch thân DT thuần về BH, thành phẩm và hỗ trợ dịch vụ với giá vốn hàng phân phối phát sinh vào kỳ báo cáo. 
6DT hoạt động TC21Phản ánh DT vận động TC thuần gây ra trong kỳ báo cáo.
7Chi tầm giá TC22Phản ánh tổng chi mức giá TC, bao gồm tiền lãi vay yêu cầu trả, giá cả góp vốn liên doanh, liên kết,… gây ra trong kỳ báo cáo.
Chi chi phí lãi vay23Phản ánh chi phí tổn lãi vay bắt buộc trả được xem vào ngân sách TC vào kỳ báo cáo.
8Chi giá tiền BH25Phản ánh tổng bỏ ra phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm vẫn bán, thương mại & dịch vụ đã cung cấp tạo nên trong kỳ báo cáo.
9Chi phí thống trị DN26Phản ánh tổng chi phí làm chủ DN gây ra trong kỳ báo cáo. 
10LN thuần từ chuyển động kinh doanh30Phản ánh KQHĐKD của dn trong kỳ báo cáo. 
11Thu nhập khác31Phản ánh các khoản các khoản thu nhập khác, tạo nên trong kỳ báo cáo.
12Chi phí khác32Phản ánh tổng những khoản ngân sách khác phát sinh trong kỳ báo cáo. 
13LN khác40Phản ánh số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác với ngân sách chi tiêu khác tạo nên trong kỳ báo cáo.
14Tổng LN kế toán tài chính trước thuế50Phản ánh tổng thể LN kế toán thực hiện trước lúc trừ giá cả thuế thu nhập cá nhân DN vào kỳ báo cáo. 
15Chi phí thuế TNDN hiện tại hành51Phản ánh chi giá tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành gây ra trong kỳ báo cáo. 
16Chi giá tiền thuế TNDN hoãn lại52Phản ánh chi phí thuế thu nhập dn hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại phát sinh trong kỳ báo cáo. 
17LN sau thuế thu nhập DN60Phản ánh tổng số LN thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các chuyển động (sau khi trừ giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp) tạo nên trong kỳ báo cáo. 
18*Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu70Phản ánh lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu, chưa tính đến những công gắng được xây dựng trong tương lai có khả năng pha loãng quý hiếm cổ phiếu. 
19*Lãi suy sút trên cổ phiếu71Phản ánh lãi suy bớt trên cổ phiếu, gồm tính đến sự tác động của các công nuốm trong tương lai rất có thể được thay đổi thành cổ phiếu và trộn loãng quý hiếm cổ phiếu.

(*Chỉ vận dụng tại công ty cổ phần)

Đối với từng DN, nhà quản trị đề xuất hiểu nội dung, ý nghĩa sâu sắc của những chỉ tiêu để rất có thể nắm bắt sơ cỗ từng tiêu chuẩn trên KQHĐKD vẫn thể hiện các thông tin gì. Còn trường đoản cú phía kế toán, nên nắm rõ các bút toán kết đưa để lập report và tránh một vài sai sót thường gặp khi lập report kết quả vận động kinh doanh

Đánh giá các chỉ tiêu trên report kết quả vận động kinh doanh

Bước 1: Đọc thông tin những chỉ tiêu

Khi hiểu bảng báo cáo KQHĐKD tự phòng kế toán tài chính trình lên, bên quản trị phải xem xét các chỉ tiêu đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động vui chơi của DN.

Đầu tiên là tiêu chuẩn LN sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (Mã số 60) để trả lời ngay câu hỏi kỳ này công ty lãi/lỗ, số chi phí là bao nhiêu. 

Sau đó đến chỉ tiêu Chi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) để thấy trong kỳ dn phát sinh bao nhiêu tiền thuế bắt buộc nộp vào trường phù hợp Giám đốc/Chủ công ty đang xem báo cáo kết quả buổi giao lưu của công ty cuối năm TC.

Đây là chỉ tiêu phản ánh giá cả thuế thu nhập dn phải nộp tính trên các khoản thu nhập chịu thuế trong những năm theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành. Qua chỉ tiêu này, công ty quản trị sẽ hiểu rằng được nghĩa vụ thuế của DN so với Nhà nước để tiến hành nghĩa vụ theo như đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tuổi Canh Tý 1960 Hợp Màu Gì ? Màu Nào May Mắn? Màu Nào May Mắn

Tiếp theo, bọn họ xem tiếp những chỉ tiêu về DT, chi phí từ đó xác định LN của từng hoạt động. Trong đó, chú ý tới doanh thu, chi tiêu và roi từ vận động sản xuất kinh doanh chính với biên lợi tức đầu tư của DN.

(Lưu ý: đơn vị quản trị đề xuất nhìn lại tiêu chuẩn kỳ báo cáo để chắc chắn rằng mình sẽ xem báo cáo đúng kỳ ý muốn muốn.)

Bước 2: Đánh giá những chỉ tiêu (xác định kết quả kinh doanh và đánh giá sơ bộ)

Dựa vào ví dụ tại hình 3 nghỉ ngơi trên về report kết quả vận động kinh doanh năm 2020, nhà quản trị có thể đọc những chỉ tiêu và núm được KQHĐKD được phân thành 3 phần, bao gồm: 

+ hiệu quả từ vận động kinh doanh chính;

+ Kết quả chuyển động TC;

+ Kết quả hoạt động khác. 

KQHĐKD được xác định theo cách làm tính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh (lãi/lỗ) = lệch giá – bỏ ra phí

Cụ thể:

Xác định hiệu quả kinh doanh từ vận động sản xuất sale chính

STT

Chỉ tiêu

Mã sốNăm nayNăm trước
1Doanh thu bảo hành và cung cấp dịch vụ011.200.000.0001.000.000.000
2Các khoản sút trừ doanh thu0200
3Doanh thu thuần về bảo hành và hỗ trợ dịch vụ (10 = 01 – 02)101.200.000.0001.000.000.000
4Giá vốn mặt hàng bán11800.000.000600.000.000
5LN gộp về bán hàng và dịch vụ (20 = 10 – 11)20400.000.000400.000.000
6Chi phí cung cấp hàng25120.000.000100.000.000
7Chi phí cai quản doanh nghiệp26214.000.000200.000.000
8LN thuần từ chuyển động kinh doanh thiết yếu 30a = trăng tròn – (25 + 26)30a66.000.000100.000.000

Đánh giá chỉ sơ bộ: KQHĐKD thiết yếu năm 2020 lãi 66 triệu đồng, bớt 34% so với năm 2019 (lãi 100 triệu đồng). 

Chi tiết hơn nữa, nhà quản trị hoàn toàn có thể phân tích sâu rộng cơ cấu, tỷ trọng và sự biến động của những chỉ tiêu doanh thu, giá thành để quan sát ra được nguyên nhân doanh thu tăng nhưng phần trăm tăng túi tiền ở đâu cao hơn nữa dẫn mang lại tổng kết quả kinh doanh vào kỳ giảm. 

Đối với những DN đã desgin được kế hoạch, định mức các chỉ tiêu về doanh thu, ngân sách chi tiêu thì số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh nên được so sánh với các số dự toán hoặc định nấc để đánh giá công dụng công tác cai quản trị doanh thu, ngân sách trong kỳ.

Lưu ý: tiêu chí 30 – lợi nhuận thuần từ chuyển động kinh doanh, đã bao gồm lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh chính và chuyển động TC. Do đó, mang định trong ví dụ này, chúng ta bóc chỉ tiêu 30 thành 02 chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu 30a: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính.Chỉ tiêu 30b: lợi nhuận thuần từ vận động TC.

Đọc hiệu quả kinh doanh từ chuyển động tài chính

STT

Chỉ tiêu

Mã sốNăm nayNăm trước
1Doanh thu vận động TC214..000.0005.000.000
2Chi chi phí tài chính2230.000.00050.000.000
3Lợi nhuận thuần từ vận động TC (30b = 21 – 22)30b-26.000.000-45.000.000

Đánh giá sơ bộ: KQHĐKD tài thiết yếu năm 2020 là lỗ 26 triệu đồng, bớt 42% so với năm 2019 (lỗ 45 triệu đồng). Lý do chính do những năm nay, ngân sách TC sút đáng kể (giảm hai mươi triệu đồng).

Thông thường, với những doanh nghiệp hết sức nhỏ, doanh nghiệp vừa cùng nhỏ…không gồm phát sinh các hoạt động đầu tư, doanh thu chuyển động TC chỉ bao gồm lãi những khoản tiền nhờ cất hộ tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, tiền cho cá nhân, tổ chức vay…Tương tự, ngân sách chi tiêu hoạt đụng TC thường xuyên chỉ bao hàm các ngân sách chi tiêu về lãi vay, lỗ tỷ giá,…

Đọc kết quả marketing từ vận động khác

STT

Chỉ tiêu

Mã sốNăm nayNăm trước
1Thu nhập khác310200.000.000
2Chi phí khác320185.000.000
3LN không giống (10 = 31 – 32)40015.000.000

Đánh giá bán sơ bộ: hoạt động khác năm 2020 không phát sinh, lợi nhuận không giống năm 2020 là 0 đồng, sút với năm 2019 (lãi 15 triệu đồng).

Đọc kết quả tổng chuyển động kinh doanh doanh nghiệp

STTChỉ tiêuMã sốNăm nayNăm trước
1Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh chính30a66.000.000100.000.000
2Lợi nhuận thuần từ hoạt động TC30b-26.000.000-45.000.000
3Lợi nhuận thuần khác40015.000.000
4Tổng roi kế toán trước thuế (50 = 30a + 30b + 40)5040.000.00070.000.000

Đánh giá tổng quát: KQHĐKD tổng 03 hoạt động của DN năm 2020 lãi 40 triệu đồng, sút 33% đối với năm 2019 (lãi 70 triệu đồng).

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, các số liệu report lợi nhuận thuần từ vận động TC cùng lợi nhuận thuần dị kì nhỏ. Tuy nhiên với các doanh nghiệp vừa và lớn, quý giá lợi nhuận thuần từ chuyển động TC và lợi nhuận thuần khác có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kết quả kinh doanh doanh nghiệp. 

Lúc này, nhà quản trị cần được xem xét, reviews tỷ trọng từng yếu tắc cấu thành đề nghị lợi nhuận và gồm có phân tích, nhìn nhận, review chuyên sâu hơn. Lợi nhuận mang lại từ hoạt động kinh doanh đó là lợi nhuận bền bỉ của doanh nghiệp. Nếu tổng roi trong năm của bạn cao, đạt hoặc vượt planer nhưng nguồn roi lại chưa tới từ chuyển động sản xuất kinh doanh chính mà đến từ hoạt động chi tiêu TC hoặc hoạt động khác thì trên đây cũng là một trong những dấu hỏi công ty cần liên tục giải đáp.

Bước 3: Phân tích các chỉ tiêu, đọc báo cáo kết quả marketing cùng với Bảng tổng hợp so với doanh thu, giá thành và các report khác.

Sau lúc đã khẳng định được số liệu tác dụng kinh doanh của từng hoạt động và có đánh giá sơ bộ, bao hàm ban đầu, nhà quản trị kết phù hợp với các report tổng thích hợp phân tích siêng sâu, chi tiết hơn về doanh thu, từng loại ngân sách hoạt động; phối kết hợp việc phân tích các chỉ tiêu hiệu quả (kế hoạch – thực hiện), tỷ trọng các loại chi phí so với doanh thu, sự biến động của bỏ ra phí, doanh thu theo chiều thời gian (so sánh năm nay với năm trước, kỳ này cùng với kỳ trước)… đơn vị quản trị sẽ nắm bắt được tình hình sale thực tế của bạn và gồm những quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn.

Bên cạnh đó, từ các việc đọc phân tích các chỉ tiêu doanh thu, ngân sách và roi của từng hoạt động nhà quản trị có thể dự báo được xu hướng biến cồn của doanh thu, ngân sách chi tiêu cũng như các buổi giao lưu của doanh nghiệp.

Tổng kết

Nhà quản lí trị là tín đồ chịu trách đưa ra phần lớn quyết định quan trọng cho doanh nghiệp. Đọc được report kết trái trong hoạt kinh doanh cùng với các report tài chính, kế toán tài chính khác (Ví dụ báo cáo tình hình tài bao gồm – Bảng bằng phẳng kế toán, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, bạn dạng thuyết minh report tài chính…) để giúp đỡ cho đơn vị quản trị tất cả cái nhìn đầy đủ hơn bức tranh sale của doanh nghiệp.

Thay vì cần đợi kế toán tài chính tổng thích hợp cuối quý, cuối năm để có báo cáo kết quả khiếp doanh, công ty doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi cấp tốc chóng, liên tục report này qua ứng dụng kế toán. Một số phần mượt kế toán lý tưởng như kienthucnews.com kienthucnews.com đã bao gồm thể tự động tổng thích hợp số liệu nhằm lập các report tài bao gồm nhanh chóng, thiết yếu xác. Phần mềm kế toán online kienthucnews.com kienthucnews.com – chính sách đang được review rất cao hiện thời không chỉ trong công tác làm việc kế toán bên cạnh đó trong hoạt động quản trị tài thiết yếu doanh nghiệp:

Phần mềm kế toán tài chính online kienthucnews.com kienthucnews.com đem lại cho nhà quản trị mắt nhìn tổng quát mắng về thực trạng tài chính của khách hàng qua các tính năng ưu việt:

Xem báo cáo điều hành đông đảo lúc đông đảo nơi: Giám đốc, kế toán tài chính trưởng có thể theo dõi tình trạng tài chủ yếu ngay bên trên di động, đúng lúc ra quyết định điều hành doanh nghiệp.Đầy đủ report quản trị: sản phẩm trăm báo cáo quản trị theo mẫu mã hoặc tự xây dựng chỉnh sửa, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của công ty thuộc số đông ngành nghề.Tự động hóa câu hỏi lập báo cáo: tự động tổng thích hợp số liệu lên report thuế, báo cáo tài chủ yếu và những sổ sách giúp công ty lớn nộp báo cáo kịp thời, thiết yếu xác.

Đặc biệt, kienthucnews.com kế toán tài chính còn chuyển ra khối hệ thống các chỉ số so sánh tài chủ yếu – vẻ ngoài đắc lực cho khách hàng trong công cuộc giám sát và đo lường và hoạch định tài chủ yếu tại đối chọi vị. Phần mềm kienthucnews.com kế toán tài chính được tùy chỉnh thiết lập sẵn công thức tính cho những hệ số so sánh tài chính. Căn cứ vào số liệu kế toán được nhập vào, ứng dụng sẽ tự động tổng vừa lòng và thống kê giám sát ra các hệ số này. Nhờ vào đó nhà làm chủ có thể gấp rút đưa ra những đánh giá tổng quát mắng về tình trạng tài chính của công ty tại bất kể thời điểm nào, trường đoản cú đó đưa ra những quyết định điều hành đúng theo lý.

Mời anh/chị đăng ký đăng ký trải nghiệm miễn giá tiền 15 ngày phiên bản demo phần mềm kế toán online kienthucnews.com kienthucnews.com nhằm trải nghiệm chính sách tài chủ yếu tối ưu nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *