Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2017

bắt tắt văn bản VB gốc Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX download về
Đăng nhập thông tin tài khoản kienthucnews.com với đăng ký kết sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Luật kinh doanh bảo hiểm 2017

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói tiếng Anh hoặc nâng cao để cài file. Nếu như quý khách chưa có tài khoản, vui tươi đăng ký kết tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH -------

Số: 50/2017/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH LUẬT marketing BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT marketing BẢO HIỂM


Căn cứ Luật marketing bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sale bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 mon 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật marketing bảo hiểm và vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật sale bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;


Theo đề nghị của viên trưởng viên Quản lý, thống kê giám sát bảo hiểm,

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tứ hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành Luật sale bảo hiểm và vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật marketing bảo hiểm.


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG
Điều 2 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 89/2020/TT-BTC">Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tứ này áp dụng so với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo đảm sức khỏe, doanh nghiệp lớn tái bảo đảm (sau đây gọi tắt là công ty lớn bảo hiểm), trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế tại vn (sau đây gọi tắt là chi nhánh nước ngoài), doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng và công sở đại diện của công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm quốc tế và những tổ chức, cá thể có tương quan đến chuyển động kinh doanh bảo hiểm.
Chương IIHOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, đưa ra NHÁNH NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Mục 1. HOẠT ĐỘNG marketing BẢO HIỂM
Điều 3. Phép tắc chung trong sale và khai thác bảo hiểm
1. Trung thực, công khai minh bạch và minh bạch, tránh để quý khách hàng hiểu không đúng về sản phẩm, thương mại dịch vụ do doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh quốc tế cung cấp.
2. Trước khi giao phối kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế phải tìm hiểu các thông tin quan trọng về khách hàng hàng, suy xét khả năng tài chính và năng lực chuyên môn của mình, bảo đảm duy trì các nguồn lực tài chính, tài năng thanh toán và các hệ thống thống trị rủi ro; bảo đảm an toàn không tách biệt đối xử về đk bảo hiểm cùng mức phí bảo đảm giữa các đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm gồm cùng mức độ xui xẻo ro.
3. Tài liệu trình làng sản phẩm của công ty bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế phải rõ ràng, bội nghịch ánh tin tức cơ phiên bản tại quy tắc, pháp luật của thành phầm bảo hiểm nhưng mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép cung cấp, nêu rõ các quyền lợi bảo hiểm và đào thải trách nhiệm bảo hiểm. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế chịu trách nhiệm update các tài liệu giới thiệu sản phẩm, tư liệu minh họa bán hàng và những tài liệu bán hàng khác của bản thân trong suốt thời gian sử dụng.
5. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài trực tiếp chào bán bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh cho bên mua bảo đảm và không phải trả hoa hồng bảo đảm cho cửa hàng đại lý bảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài rất có thể giảm phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Nút phí bảo đảm được bớt tối đa không thừa quá tỷ lệ hoa hồng bảo đảm theo phương tiện tại Điều 5 với Điều 8 Thông bốn này. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế có trách nhiệm xây dựng tiến trình giảm phí, mức sút phí, bảo đảm công bằng đối với các đối tượng người sử dụng khách hàng. Tổng giám đốc (Giám đốc) của khách hàng bảo hiểm, chi nhánh quốc tế có trách nhiệm phê chuẩn quy trình này và thông báo bằng văn phiên bản cho cỗ Tài chính trước khi thực hiện.
6. Trường hợp những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo đảm sức khỏe, đưa ra nhánh quốc tế đồng bảo đảm cho một đối tượng bảo hiểm, hòa hợp đồng bảo đảm phải giải pháp rõ tên công ty bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế đứng đầu, phần trăm đồng bảo hiểm của từng doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Những doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đồng bảo hiểm phải cùng phụ trách về những khẳng định trong hợp đồng bảo đảm với mặt mua bảo hiểm.
Điều 4. Hình thức trong khai quật bảo hiểm nhân thọNgoài những nguyên tắc chung cơ chế tại Điều 3 Thông tư này, doanh nghiệp bảo đảm nhân thọ phải đảm bảo an toàn các hiệ tượng sau:
1. Tư liệu minh họa bán sản phẩm cung cấp cho cho mặt mua bảo hiểm:
a) bao gồm sự thuận tình của chuyên viên tính toán về các giả định sử dụng để giám sát trước khi sử dụng để cung ứng cho mặt mua bảo hiểm;
b) Đối với những thành phầm có cực hiếm hoàn lại, tài liệu minh họa bán hàng trình bày những đk để được trao giá trị hoàn lại và đều quyền lợi, tất nhiên số tiền ví dụ mà bên mua bảo hiểm được hưởng trọn khi nhận cực hiếm hoàn lại, nêu rõ những nghĩa vụ và quyền lợi này là có bảo đảm an toàn hay không tồn tại đảm bảo.
2. Phân tích và lý giải rõ và chuyển ra những yêu cầu đưa tin cụ thể cho bên mua bảo hiểm, tín đồ được bảo hiểm; tiếp nhận và lưu lại giữ thông tin do mặt mua bảo đảm hoặc người được mặt mua bảo hiểm ủy quyền kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
3. Phân tích nhu yếu và kỹ năng tài chính của bên mua bảo đảm để hỗ trợ tư vấn cho mặt mua bảo hiểm những thành phầm bảo hiểm phù hợp.
4. Lúc cấp đối chọi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải thông báo cho bên mua bảo hiểm bởi văn bạn dạng những thông tin sau:
a) Thời hạn, kỳ đóng mức giá bảo hiểm, cách tiến hành đóng phí tổn (nếu có);
b) Tên, địa chỉ cửa hàng liên hệ của cá nhân hoặc đơn vị trực thuộc của người sử dụng bảo hiểm phụ trách việc giải quyết và xử lý khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp liên quan đến vấn đề giao kết, tiến hành và xong xuôi hợp đồng bảo đảm của khách hàng;
c) Trách nhiệm báo tin đầy đủ, chân thực và bao gồm xác; những biến đổi cần thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm;
d) quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm; các điểm vứt bỏ trách nhiệm bảo hiểm và những trường vừa lòng khác yêu cầu lưu ý;
đ) việc giao kết những hợp đồng bảo hiểm hỗ trợ kèm theo các hợp đồng bảo đảm chính chưa hẳn là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của phù hợp đồng bảo đảm chính;
e) Đối cùng với các thành phầm bảo hiểm có mức giá trị trả lại, hợp đồng bảo đảm nhân thọ yêu cầu nêu rõ thời điểm có giá trị trả lại;
g) Doanh nghiệp bảo đảm được quyền khấu trừ những khoản nợ không được hoàn trả trước khi giao dịch thanh toán giá trị hoàn lại, trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm theo phù hợp đồng bảo hiểm.
Điều 5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm

1. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh quốc tế trả huê hồng cho đại lý phân phối bảo hiểm sau thời điểm đại lý bảo hiểm thực hiện một hoặc một số trong những nội dung hoạt động đại lý bảo đảm theo cơ chế tại Điều 85 Luật marketing bảo hiểm để mang đến dịch vụ cho bạn bảo hiểm, trụ sở nước ngoài.
2. Công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài căn cứ vào qui định tại khoản 3 Điều này, điều kiện và đặc điểm rõ ràng của mình nhằm xây dựng quy định chi hoa hồng đại lý bảo hiểm áp dụng thống độc nhất và công khai trong công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
3. Tỷ lệ hoa hồng cửa hàng đại lý bảo hiểm tối đa được trả trên phí bảo hiểm thực tiễn thu được của từng hòa hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm được triển khai theo luật sau (trừ những trường hợp biện pháp tại điểm 3.4 khoản này):
3.1. Tỷ lệ hoa hồng buổi tối đa so với các đúng theo đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ:

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng buổi tối đa (%)

I

BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN

 

1

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

5

2

Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa vận chuyển đường bộ, con đường biển, mặt đường thủy nội địa, đường tàu và đường hàng không

10

3

Bảo hiểm thân tàu và nhiệm vụ dân sự chủ tàu so với tàu biển

5

4

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự nhà tàu (trừ tàu biển)

15

5

Bảo hiểm trách nhiệm

5

6

Bảo hiểm mặt hàng không

0,5

7

Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

10

8

Bảo hiểm cháy, nổ trường đoản cú nguyện

10

9

Bảo hiểm tín dụng thanh toán và rủi ro tài chính

10

10

Bảo hiểm thiệt hại gớm doanh

10

11

Bảo hiểm nông nghiệp

20

12

Bảo hiểm bảo lãnh

10

II

BẢO HIỂM BẮT BUỘC

 

1

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

5

2

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà xe mô tô, xe pháo máy

20

3

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với vận động tư vấn pháp luật

5

4

Bảo hiểm trọng trách nghề nghiệp của người sử dụng môi giới bảo hiểm

5

5

Bảo hiểm cháy, nổ

5

6

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

5

7

Bảo hiểm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng

5

8

Bảo hiểm đối với người lao động kiến thiết trên công trường

5

- Hoa hồng cửa hàng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoả hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm trong thích hợp đồng bảo đảm trọn gói.
3.2. Tỷ lệ hoa hồng buổi tối đa đối với các hòa hợp đồng bảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm nhân thọ:
a) Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân lâu cá nhân: xác suất hoa hồng bảo hiểm tối nhiều được áp dụng đối với các nghiệp vụ bảo hiểm theo bảng sau:

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng buổi tối đa (%)

Phương thức nộp phí định kỳ

Phương thức nộp tổn phí 1 lần

Năm hòa hợp đồng đồ vật nhất

Năm vừa lòng đồng trang bị hai

Các năm đúng theo đồng tiếp theo

1. Bảo đảm tử kỳ

40

20

15

15

2. Bảo hiểm sinh kỳ

- Thời hạn bảo đảm từ 10 năm trở xuống

- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

 

15

20

 

10

10

 

5

5

 

5

5

3. Bảo hiểm hỗn hợp:

- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

 

25

40

 

7

10

 

5

10

 

5

7

4. Bảo hiểm trọn đời

30

20

15

10

5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

25

10

7

7


b) Đối với các hợp đồng bảo đảm nhân thọ nhóm: tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 1/2 các phần trăm tương ứng áp dụng cho những hợp đồng bảo đảm nhân thọ cá thể cùng loại.
c) ngôi trường hợp kết hợp các nghiệp vụ bảo hiểm riêng rẽ biệt: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhà động đo lường và thống kê hoa hồng bảo hiểm trên cửa hàng tổng số hoa hồng của các nghiệp vụ bảo hiểm lẻ tẻ hoặc theo nghiệp vụ bảo hiểm của hòa hợp đồng bảo hiểm chính.
3.3. Xác suất hoa hồng tối đa đối với các phù hợp đồng bảo đảm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là 20%.

Xem thêm: Cách Xem Tướng Trán Đàn Ông, Phụ Nữ, Phân Định Trán Xấu Đẹp, Xem 17 Tướng Trán Đàn Ông, Phụ Nữ


3.4. Đối cùng với các thành phầm bảo hiểm không giống ngoài những nghiệp vụ phương tiện tại điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.3 khoản này, có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo văn bạn dạng hướng dẫn riêng đó.
Điều 6. Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm sức khỏe, chấp thuận đăng ký sản phẩm bảo hiểm xe cơ giớiViệc phê chuẩn chỉnh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, đồng ý đăng ký sản phẩm bảo hiểm xe cộ cơ giới được thực hiện theo luật tại Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và những nguyên tắc sau:
1. Cỗ Tài chính kiểm tra tính đầy đủ, hòa hợp lệ của hồ sơ đề xuất phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm cùng sự cân xứng của quy tắc, pháp luật bảo hiểm với các quy định lao lý hiện hành. Đối cùng với các thành phầm bảo hiểm được xây dựng dựa trên quy tắc, quy định bảo hiểm mẫu, bộ Tài chủ yếu chỉ soát sổ tính hòa hợp lệ của hồ sơ kiến nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm.
2. Bộ Tài chủ yếu kiểm tra giải trình các đại lý kỹ thuật của thành phầm bảo hiểm trên các đại lý ý kiến xác nhận của chuyên gia tính toán bảo đảm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe), chuyên viên tính toán dự trữ nghiệp vụ và khả năng thanh toán (đối cùng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài).
3. Đối với sản phẩm bảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm xe pháo cơ giới, kế bên quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này, bộ Tài chính kiểm tra sự cân xứng của thành phầm với mức phí bảo đảm thuần do cỗ Tài thiết yếu công bố, ví dụ như sau:
a) mức phí bảo hiểm thuần là mức phí tổn bảo hiểm đảm bảo an toàn thực hiện các nghĩa vụ đã khẳng định với mặt mua bảo hiểm, tương xứng với điều kiện và nhiệm vụ bảo hiểm cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài; được xác minh trên số liệu thống kê của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đưa ra nhánh nước ngoài triển khai sản phẩm bảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm xe pháo cơ giới;
b) nấc phí bảo hiểm thuần chưa bao hàm các khoản thuế quý giá gia tăng, khoản góp sức từ những doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài nhằm tăng tốc công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm, các khoản trích lập cần theo quy định pháp luật, bỏ ra hoa hồng bảo hiểm, chi phí khác vận động kinh doanh bảo hiểm, bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp cùng lợi nhuận dự kiến.
4. Vào thời hạn 06 tháng tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, bỏ ra nhánh nước ngoài có nhiệm vụ rà soát, đk quy tắc, điều khoản, biểu giá tiền của các thành phầm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe pháo cơ giới với cỗ Tài chủ yếu theo hình thức tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.
5. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bỏ ra nhánh quốc tế không phải tiến hành phê chuẩn chỉnh đối cùng với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đã triển khai trước ngày 01 tháng 10 năm 2012. Trường hợp thay đổi (sửa đổi, bổ sung) các thành phầm bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đưa ra nhánh nước ngoài phải tiến hành các giấy tờ thủ tục đề nghị bộ Tài chính phê chuẩn theo luật pháp tại Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP trước khi thực hiện.
Mục 2. HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm
b) Đối với trường hợp doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm được công ty lớn bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài ủy quyền thu tiền phí bảo hiểm:- nhiệm vụ đóng phí bảo đảm của bên mua bảo hiểm ngừng khi mặt mua bảo đảm đã đóng phí bảo đảm theo thỏa thuận tại phù hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng môi giới bảo hiểm;- Khi mặt mua bảo hiểm đã đóng tổn phí bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm gồm trách nhiệm giao dịch số phí bảo đảm nói trên cho khách hàng bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài theo thời hạn đã thỏa thuận giữa công ty lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nhưng tối đa không thật 30 ngày, tính từ lúc ngày nhận ra phí bảo hiểm.
c) Đối với trường hợp doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế ủy quyền trả tiền bảo hiểm hoặc trả tiền bồi thường:- doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài vẫn phải chịu trách nhiệm trước tín đồ được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng trọn về số tiền bảo đảm mà doanh nghiệp lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế có nghĩa vụ trả cho người được bảo đảm hoặc tín đồ thụ hưởng;- doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tất cả trách nhiệm giao dịch số tiền bảo hiểm cho người được bảo đảm hoặc fan thụ tận hưởng trong thời gian không quá 5 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận ra số tiền bảo đảm từ doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh quốc tế và không quá thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi hoàn theo biện pháp của pháp luật.
d) công ty môi giới bảo đảm chỉ được triển khai các chuyển động ủy quyền phương tiện tại điểm b, điểm c khoản này nếu các chuyển động được ủy quyền liên quan đến hòa hợp đồng bảo đảm do doanh nghiệp môi giới bảo đảm thu xếp. Doanh nghiệp môi giới bảo đảm không được trao thù lao từ doanh nghiệp lớn bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài để thực hiện các hoạt động ủy quyền dụng cụ tại điểm b, điểm c khoản này.
3. Doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm được phép hợp tác với công ty lớn môi giới bảo hiểm khác được phép vận động tại việt nam để thực hiện chuyển động môi giới bảo hiểm gốc. Việc hợp tác ký kết này bắt buộc được thỏa thuận bằng văn bản, trong những số ấy quy xác định rõ nghĩa vụ, quyền lợi và phần trăm phân chia hoa hồng môi giới bảo hiểm của mỗi bên.
4. Việc bắt tay hợp tác trong môi giới tái bảo hiểm được triển khai theo quy định quy định hiện hành với thông lệ quốc tế.
Điều 8. Hoa hồng môi giới bảo hiểm

1. Công ty môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo đảm từ chi phí bảo hiểm.
a) Để bảo vệ an toàn, tác dụng trong chuyển động kinh doanh tái bảo hiểm, Hội đồng quản ngại trị (Hội đồng thành viên, quản trị công ty) hoặc tgđ (Giám đốc) của khách hàng bảo hiểm, Giám đốc bỏ ra nhánh quốc tế có trách nhiệm phê phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm phù hợp với năng lượng tài chính, quy mô marketing của doanh nghiệp, trụ sở và các quy định pháp luật hiện hành; xem xét, đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chương trình tái bảo đảm theo định kỳ hàng năm hoặc khi tình hình thị trường có sự ráng đổi.
b) công tác tái bảo hiểm bao hàm những nội dung chủ yếu sau đây:- khẳng định khả năng đồng ý rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở nước ngoài;- khẳng định mức giữ lại lại cân xứng với rủi ro bảo hiểm được chấp nhận, những giới hạn về mức cất giữ trên một solo vị rủi ro và mức bảo vệ tối đa từ công ty nhận tái bảo hiểm;- khẳng định các loại hình và cách làm tái bảo hiểm phù hợp nhất với việc quản lý các rủi ro khủng hoảng được chấp nhận;- Phương thức, tiêu chuẩn, các bước lựa chọn doanh nghiệp thừa nhận tái bảo hiểm, bao hàm cách thức đánh giá mức độ rủi ro khủng hoảng và bình yên tài chính của công ty nhận tái bảo hiểm;- Danh sách các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm dự kiến đã nhận tái bảo hiểm, lưu ý đến sự phong phú và đa dạng hóa với xếp hạng các nhà thừa nhận tái bảo hiểm;- Phương thức áp dụng khoản tiền đặt cọc của công ty nhận tái bảo hiểm (nếu có);- làm chủ rủi ro tích tụ đối với những lĩnh vực, vùng địa lý và các loại sản phẩm đặc thù;- phương pháp kiểm soát công tác tái bảo hiểm, bao gồm hệ thống report và kiểm soát và điều hành nội bộ.
2. Tổ chức thực hiện chương trình tái bảo hiểm:Trên đại lý chương trình tái bảo đảm đã được phê duyệt, tổng giám đốc (Giám đốc) công ty lớn bảo hiểm, Giám đốc đưa ra nhánh quốc tế có trách nhiệm phát hành quy trình, khuyên bảo nội cỗ về chuyển động kinh doanh tái bảo hiểm, bao gồm:
a) xác minh giới hạn trách nhiệm tự động hóa được bảo đảm theo hòa hợp đồng tái bảo hiểm cố định đối với mỗi mô hình bảo hiểm;
b) tạo ra tiêu chuẩn chỉnh đối với những hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời;
c) Đối chiếu những quy tắc, quy định của phù hợp đồng bảo đảm gốc với lao lý của vừa lòng đồng tái bảo đảm để bảo đảm mỗi rủi ro khủng hoảng đều được tái bảo hiểm.
3. Doanh nghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài có trách nhiệm update thường xuyên danh sách những doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, kèm theo các thông tin về nấc độ không may ro, khả năng, nút độ chuẩn bị chi trả bồi thường tương xứng với trách nhiệm đã nhận tái bảo hiểm; yêu ước đặt cọc tương xứng với nút độ rủi ro và hệ số tín nhiệm của từng công ty nhận tái bảo đảm (nếu có).
Điều 10. Mức giữ lại lại

1. Công ty bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài phải đo lường và tính toán mức giữ giàng cho từng mô hình bảo hiểm cùng theo từng các loại rủi ro; mức lưu lại trên mỗi rủi ro hoặc trên từng tổn thất riêng lẻ. Mức giữ lại lại của công ty bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài phải bảo đảm quy định trên khoản 2, khoản 3 Điều 42 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.
2. Khi tính toán mức giữ lại, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải để ý đến các yếu tố sau:
a) các quy định điều khoản về kỹ năng thanh toán;
b) năng lực khai thác;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *