MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

I. NGUYÊN TẮC LẬP báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

– report kết quả vận động kinh doanh phản nghịch ánh tình trạng và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao hàm kết trái từ chuyển động kinh doanh chủ yếu và tác dụng từ các vận động tài thiết yếu và vận động khác của doanh nghiệp.

– lúc lập report kết quả chuyển động kinh doanh tổng vừa lòng giữa công ty và đơn vị cấp dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp cần loại trừ toàn thể các khoản doanh thu, thu nhập, ngân sách phát sinh từ những giao dịch nội bộ.

– report kết quả chuyển động kinh doanh gồm bao gồm 5 cột:

+ Cột số 1: các chỉ tiêu báo cáo.

+ Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được miêu tả chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ report năm.

+ Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

II. CƠ SỞ LẬP report kết quả hoạt động kinh doanh theo thông bốn 200.

– report kết quả chuyển động kinh doanh của năm trước.

– Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho những tài khoản từ một số loại 5 đến các loại 9.

III. Giải đáp lập report kết quả vận động kinh doanh theo thông bốn 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ– Mã số 01

– chỉ tiêu này phản chiếu tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bđs đầu tư, doanh thu hỗ trợ dịch vụ và doanh thu khác trong năm report của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số tạo nên bên gồm của thông tin tài khoản 511“Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ” vào kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư giải pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ tạo nên từ những giao dịch nội bộ đều buộc phải loại trừ.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmcác một số loại thuế loại gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi ngôi trường và các loại thuế, phí tổn gián thu khác

2.Các khoản giảm trừ doanh thu– Mã số 02

– tiêu chí này phản ảnh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm

Bao gồm:

+ những khoản ưu đãi thương mại

+ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán

+ Hàng phân phối bị trả lại trong kỳ báo cáo

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số vạc sinh mặt Nợ TK 511“Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ”đối ứng với bên Có những TK 521“Các khoản giảm trừ doanh thu” vào kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồmcác khoản thuế loại gián thu, tầm giá mà công ty lớn không được hưởng đề nghị nộp NSNN (được kế toán ghi giảm lệch giá trên sổ kế toán TK 511) do những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ bên nước, không nằm trong cơ cấu lợi nhuận và không được coi là khoản sút trừ doanh thu.

3.Doanh thu thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này phản chiếu số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu hỗ trợ dịch vụ và lợi nhuận khác sẽ trừ các khoản bớt trừ (chiết khấu yêu quý mại, giảm ngay hàng bán, hàng chào bán bị trả lại) vào kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn hàng bán– Mã số 11

– tiêu chuẩn này đề đạt tổng giá vốn của mặt hàng hóa, BĐS đầu tư, ngân sách sản xuất của thành phẩm đang bán, ngân sách chi tiêu trực tiếp của trọng lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp, giá cả khác được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng cung cấp trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số tạo ra bên tất cả của tài khoản 632“Giá vốn mặt hàng bán” vào kỳ báo cáođối ứng bên Nợ của thông tin tài khoản 911“Xác định tác dụng kinh doanh”.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư bí quyết pháp nhân, các khoản giá chỉ vốn hàng cung cấp phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều phải loại trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán sản phẩm hoá, thành phẩm, BĐS chi tiêu và cung ứng dịch vụ với cái giá vốn hàng chào bán phát sinh vào kỳ báo cáo.

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu vận động tài chính– Mã số 21

– tiêu chuẩn này đề đạt doanh thu chuyển động tài chủ yếu thuần tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số phạt sinh bên Nợ của thông tin tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng với bên tất cả TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân, các khoản doanh thu chuyển động tài chủ yếu phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều đề nghị loại trừ.

7.Chi tổn phí tài chính– Mã số 22

– tiêu chí này phản ảnh tổng túi tiền tài chính, tất cả tiền lãi vay buộc phải trả, đưa ra phí bạn dạng quyền, ngân sách chi tiêu hoạt cồn liên doanh,… phát sinh trong kỳ report của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số gây ra bên gồm TK 635“Chi mức giá tài chính”đối ứng với mặt Nợ TK 911“Xác định hiệu quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư bí quyết pháp nhân, những khoản chi tiêu tài chính phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều yêu cầu loại trừ.

Chi chi phí lãi vay – Mã số 23

+ tiêu chuẩn này bội phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào giá thành tài chính trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635.

Xem thêm: Cách Làm Mứt Đu Đủ Ương ( Hường ) Của Bích Hòa, Cách Làm Mứt Đu Đủ Không Cần Vôi Giòn Ngon

8. Ngân sách bán hàng– Mã số 25

– tiêu chí này phản ảnh tổng đưa ra phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm vẫn bán, thương mại & dịch vụ đã cung ứng phát sinh vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làtổng cùng số tạo nên bên tất cả của tài khoản 641“Chi phí chào bán hàng”,đối ứng với mặt Nợ của tài khoản 911“Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp– Mã số 26

– tiêu chí này phản ảnh tổng bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp tạo ra trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làtổng cùng số gây ra bên có của tài khoản 642“Chi phí làm chủ doanh nghiệp”,đối ứng với bên Nợ của thông tin tài khoản 911“Xác định kết quả kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

10.Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh– Mã số 30

– chỉ tiêu này phản ánh kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

– tiêu chuẩn này được giám sát trên các đại lý lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ cộng (+) Doanh thu vận động tài chính trừ (-) giá thành tài chính, chi phí bán hàng và đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– tiêu chí này bội phản ánh những khoản các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vàotổng số phạt sinh bên Nợ của thông tin tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng cùng với bên có của thông tin tài khoản 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá cả thanh lý.

– Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư phương pháp pháp nhân, những khoản thu nhập cá nhân khác tạo nên từ những giao dịch nội cỗ đều cần loại trừ.

12.Chi giá tiền khác– Mã số 32

– chỉ tiêu này đề đạt tổng những khoản giá cả khác gây ra trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vàotổng số gây ra bên gồm của tài khoản 811“Chi chi phí khác” đối ứng với mặt Nợ của thông tin tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

– Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch thân khoản thu từ việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ tuổi hơn giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá cả thanh lý.

– Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư cách pháp nhân, những khoản túi tiền khác gây ra từ các giao dịch nội cỗ đều yêu cầu loại trừ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế GTGT nên nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với giá thành khác gây ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi tức đầu tư kế toán triển khai trong năm report của doanh nghiệp trước lúc trừ giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp từ chuyển động kinh doanh, chuyển động khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.Chi tổn phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành– Mã số 51

– tiêu chí này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành phát sinh trong thời hạn báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào:

+ Tổng số tạo ra bên có tài năng khoản 8211“Chi tầm giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trên sổ kế toán cụ thể TK 8211

+ Hoặc địa thế căn cứ vào số phạt sinh bên Nợ TK 8211đối ứng cùng với bên bao gồm TK 911 vào kỳ báo cáo,(trường đúng theo này số liệu được ghi vào tiêu chí này thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8211).

16.Chi giá tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại– Mã số 52

– chỉ tiêu này bội phản ánh ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại phân phát sinh những năm báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào

+ Tổng sốphát sinh bên tài giỏi khoản 8212“Chi tầm giá thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” bên trên sổ kế toán cụ thể TK 8212

+ Hoặc căn cứ vàosố phát sinh bên Nợ TK 8212đối ứng với bên tất cả TK 911 trong kỳ báo cáo,(trường hợp này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán cụ thể TK 8212)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng số roi thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự các buổi giao lưu của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp) phạt sinh trong năm báo cáo.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu– Mã số 70

– chỉ tiêu này đề đạt lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu, không tính đến các công vắt được chế tạo trong tương lai có tác dụng pha loãng cực hiếm cổ phiếu.

– tiêu chí này được trình diễn trên report tài chính của doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với công ty mẹ là doanh nghiệp cổ phần, tiêu chí này chỉ được trình diễn trên báo cáo tài bao gồm hợp nhất, không trình bày trên report tài thiết yếu riêng của người tiêu dùng mẹ.

– Trường hòa hợp Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi tức đầu tư sau thuế, lãi cơ bạn dạng trên cp được khẳng định theo công thức sau:

*

19.Lãi suy sút trên cổ phiếu– Mã số 71

– chỉ tiêu này phản ánh lãi suy bớt trên cổ phiếu, tất cả tính tới việc tác động của những công cố trong tương lai hoàn toàn có thể được chuyển đổi thành cp và pha loãng giá trị cổ phiếu.

– chỉ tiêu này được trình diễn trên báo cáo tài chính của công ty cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với doanh nghiệp mẹ là doanh nghiệp cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên báo cáo tài bao gồm hợp nhất, không trình diễn trên báo cáo tài chủ yếu riêng của bạn mẹ.

– Lãi suy bớt trên cp được xác minh như sau:

*

– xác minh lợi nhuận (hoặc lỗ) phân chia cho người đóng cổ phần sở hữu cp phổ thông nhằm tính lãi suy sút trên cổ phiếu:

*

Trường phù hợp công ty trình diễn lãi cơ bản trên cp trên báo cáo tài chủ yếu hợp độc nhất thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ là lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp được tính trên cơ sở thông tin hợp nhất. Trường thích hợp công ty trình bày trên report tài chủ yếu riêng thì lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ là lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế của riêng rẽ công ty.

+ những khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp để tính lợi tức đầu tư hoặc lỗ phân chia cho cp phổ thông khi khẳng định lãi suy bớt trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:Cổ tức của cp ưu đãi bao gồm: Cổ tức của cp ưu đãi không lũy kế được thông tin trong kỳ report và cổ tức của cp ưu đãi luỹ kế gây ra trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được xem như sau:

Cổ tức của cp ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá cp ưu đãi

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá chỉ trị phù hợp của khoản thanh toán cho người sở hữu với mức giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi khi doanh nghiệp cổ phần mua lại cổ phiếu khuyến mãi của bạn sở hữu.

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá bán trị phải chăng của cp phổ thông hoặc những khoản giao dịch khác triển khai theo điều kiện chuyển đổi có lợi trên thời điểm thanh toán giao dịch với giá bán trị phải chăng của cổ phiếu phổ thông được kiến thiết theo điều kiện chuyển đổi gốc.

các khoản cổ tức hoặc các khoản khác liên quan tới cp phổ thông tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy giảm những khoản lãi được ghi nhấn trong kỳ tương quan tới cp phổ thông tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy giảm các yếu tố khác làm sút lợi nhuận sau thuế nếu biến hóa cổ phiếu phổ quát tiềm năng có tác động suy giảm thành cp phổ thông.Ví dụ, những khoản giá thành để biến đổi trái phiếu thay đổi thành cổ phiếu phổ thông làm giảm lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ.

+ xác minh các khoản điều chỉnh tăng thu nhập hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá chỉ trị phải chăng của khoản thanh toán cho người sở hữu với mức giá trị ghi sổ của cp ưu đãi khi công ty cổ phần mua lại cổ phiếu ưu đãi của tín đồ sở hữu. Những yếu tố làm tăng thu nhập sau thuế nếu biến đổi cổ phiếu diện tích lớn tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy giảm thành cp phổ thông.Ví dụ, khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông thì doanh nghiệp sẽ tiến hành giảm ngân sách lãi vay liên quan tới trái phiếu biến hóa và việc làm tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ

– con số cổ phiếu nhằm tính lãi suy sút trên cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy bớt trên cp được xác định là số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu giữ hành trong kỳ cộng (+) cùng với số bình quân gia quyền của cp phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm trong trường hợp toàn bộ các cp phổ thông tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy bớt đều được thay đổi thành cp phổ thông.

+ xác minh số lượng bình quân gia quyền của cp phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm vào kỳ

Cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm trong kỳ được xem là cổ phiếu rộng rãi tiềm năng có ảnh hưởng tác động làm suy sút lãi bên trên cổ phiếu. Gồm:

Quyền lựa chọn mua triệu chứng quyền và các công thế tương đương. Hiện tượng tài chính hoàn toàn có thể chuyển đổi. Cp phổ thông phân phát hành bao gồm điều kiện. đúng theo đồng được giao dịch thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền. Những quyền lựa chọn đã được mua. Quyền chọn buôn bán đã phạt hành.

Việc xác định số lượng cp phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm vào kỳ được triển khai theo giải pháp của chuẩn mực kế toán “Lãi bên trên cổ phiếu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *