MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Việc sẵn sàng mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là bước đầu tiên cần tiến hành để đăng ký ra đời doanh nghiệp tư nhân. Nên thực hiện mẫu văn phiên bản nào được phát hành từ cơ quan chỉ đạo của chính phủ là đúng đắn nhất? Nội dung đề nghị điền rõ ràng ra sao? toàn bộ những vụ việc này sẽ tiến hành Thiên phương tiện Phát giải đáp trong nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

*


Mẫu đối chọi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tứ nhân new nhất

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh, hay còn gọi là giấy kiến nghị đăng ký kết thành lập doanh nghiệp tư nhân là mẫu đơn cá nhân gửi cho Sở kế hoạch và đầu tư chi tiêu thành phố để đk doanh nghiệp tư nhân. Đây là bước đầu tiên trong quy trình đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại TPHCM nói riêng và toàn nước nói chung. Chủng loại văn bản này được ban hành theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.


*

Mẫu 1-1 đăng ký marketing doanh nghiệp tư nhân được phát hành theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT


Phụ lục I-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: chống Đăng ký sale tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi chúng ta tên bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………..

Sinh ngày: …./…./….Dân tộc: ………………Quốc tịch: ………….

Loại giấy tờ xác nhận cá nhân:

□ chứng tỏ nhân dân□ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu□ một số loại khác (ghi rõ):…………………..

Số giấy tờ xác thực cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày quá hạn (nếu có): …/…/…

Nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú:………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh:………………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):………………………………Fax (nếu có):………………………………..

Email (nếu có):……………………………………..Website (nếu có):……………………………………

Đăng ký kết doanh nghiệp tứ nhân vày tôi làm chủ với các nội dung sau:

Tình trạng ra đời (đánh vết X vào ô mê thích hợp):
Thành lập mới □
Thành lập trên cơ sở biến đổi từ hộ ghê doanh □
tên doanh nghiệp:

Tên công ty viết bởi tiếng Việt (ghi bằng văn bản in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng quốc tế (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên công ty lớn viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh:……………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………………. Fax (nếu có):…………………………….

Email (nếu có):…………………………….. Website (nếu có):………………………

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu khiếp tế, khu công nghệ cao (Đánh vết X vào ô vuông nếu công ty đăng ký địa chỉ cửa hàng trụ sở bao gồm nằm trong khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu gớm tế, khu technology cao).

Ngành, nghề ghê doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong khối hệ thống ngành tài chính của Việt Nam):
STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề marketing chính (đánh lốt X để chọn 1 trong các ngành, nghề đã kê khai)
…..……….…..………………..

Xem thêm: # Hình Ảnh Ông Mặt Trời Ngộ Nghĩnh Cho Bé, Hình Vẽ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Đẹp, Ngộ Nghĩnh

Vốn đầu tư:

Vốn chi tiêu (bằng số; VNĐ):…………………………………………………….

Vốn chi tiêu (bằng chữ; VNĐ):………………………………………………………..

Giá trị tương tự theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………….

Có hiển thị tin tức về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp xuất xắc không? □ bao gồm □ Không

Tài sản góp vốn:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng gia tài trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam
2Ngoại tệ tự do biến đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số chi phí được góp bởi mỗi một số loại ngoại tệ)
3Vàng
4Giá trị quyền sử dụng đất
5Giá trị quyền mua trí tuệ
6Các gia sản khác (ghi rõ một số loại tài sản, con số và giá chỉ trị còn sót lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đương nhiên Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp)
Tổng số
tin tức đăng ký kết thuế:
STTCác chỉ tiêu thông tin đăng cam kết thuế
6.1Thông tin về chủ tịch (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ với tên người đứng đầu (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

6.2Thông tin về kế toán trưởng/Phụ trách kế toán tài chính (nếu có):

Họ cùng tên kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

6.3Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ cửa hàng nhận thông tin thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………………….

Email (nếu có): …………………………………………………………

6.4Ngày ban đầu hoạt động (trường hợp công ty dự kiến bước đầu hoạt động tính từ lúc ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không nên kê khai nội dung này): …../…../…….
6.5Hình thức hạch toán (đánh vệt X vào ô thích hợp):

□ Hạch toán độc lập

□ Hạch toán phụ thuộc

6.6Năm tài chính:

Áp dụng từ thời điểm ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và dứt niên độ kế toán)

6.7Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………………………
6.8Hoạt động theo dự án công trình BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

□ gồm □ Không

6.9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn một trong các 4 phương pháp) :
Khấu trừ
Trực tiếp bên trên GTGT
Trực tiếp trên doanh số
Không buộc phải nộp thuế GTGT
6.10Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu gồm tại thời khắc kê khai):Tên ngân hàngSố thông tin tài khoản ngân hàng
………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………
thông tin về hộ kinh doanh được thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập và hoạt động doanh nghiệp trên cơ sở đổi khác hộ tởm doanh):

Tên hộ marketing (ghi bằng văn bản in hoa):……………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ ghê doanh:…………………………………………………..

Ngày cấp: . .. ./ ….. / ……. Khu vực cấp:…………………………………………..

Mã số thuế của hộ marketing (chỉ kê khai MST 10 số):…………………………………………………

Địa điểm khiếp doanh:…………………………………………………………………………………………………….

Tên người đại diện hộ tởm doanh:……………………………………………………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá thể (kê khai theo sách vở chứng thực cá nhân được ghi bên trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ khiếp doanh):

□ chứng tỏ nhân dân□ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu□ loại khác (ghi rõ):…………

Số sách vở chứng thực cá thể của người thay mặt hộ sale (kê khai theo sách vở và giấy tờ chứng thực cá thể được ghi bên trên Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế của hộ gớm doanh):

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày quá hạn sử dụng (nếu có): …/…/…

Trường hòa hợp hồ sơ đk doanh nghiệp phù hợp lệ, kiến nghị Quý chống đăng ra mắt nội dung đk doanh nghiệp bên trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– phiên bản thân ko thuộc diện chính sách tại Khoản 2 Điều 18 quy định Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp bốn nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh;

– Trụ sở công ty lớn thuộc quyền sở hữu/quyền thực hiện hợp pháp của tớ và được sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của pháp luật;

– chịu trách nhiệm trước luật pháp về tính phù hợp pháp, đúng chuẩn và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký với ghi họ tên)

Quý doanh nghiệp rất có thể tham khảo mẫu đơn đk kinh doanh hoặc tải về theo link bên dưới:

Download mẫu đối chọi đăng ký marketing tại đây

Giấy tờ xác nhận cá nhân

Bản sao phù hợp lệ một trong những các sách vở chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tứ nhân

Chi tiết làm hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp bốn nhân như sau:

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu pháp luật tại Phụ lục I-1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT;Bản sao hòa hợp lệ sách vở chứng thực cá nhân được nêu rõ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP điều 10 của chủ tải doanh nghiệp.Bản sao đúng theo lệ thích hợp đồng hỗ trợ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ triển khai thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy reviews của tổ chức triển khai đó cho cá nhân trực tiếp tiến hành thủ tục liên quan đến đk doanh nghiệp hoặcTrường hợp tín đồ nộp hồ nước sơ chưa phải chủ thiết lập doanh nghiệp, cần chuẩn bị thêm giấy ủy quyền nộp hồ nước sơ và nhận kết quả.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cách thức nộp hồ sơ đk kinh doanh

Nộp hồ sơ trực tiếp tại chống đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chínhNộp làm hồ sơ qua mạng năng lượng điện tử áp dụng chữ ký kết số công cộngNộp hồ sơ qua mạng năng lượng điện tử thực hiện Tài khoản đk kinh doanh

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cùng lệ phí

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 3 (ba) ngày có tác dụng việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ đăng ký sale hợp lệ

Lệ phí:

50.000 đồng/lần, nộp tại thời khắc nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tứ 47/2019/TT-BTC).Miễn lệ phí so với trường hợp đk qua mạng điện tử, đăng ký thành lập và hoạt động trên cơ sở biến đổi từ hộ sale (Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Trên đấy là những thông tin tiên tiến nhất hồ sơ thành lập và hoạt động doanh nghiệp và mẫu đơn đăng ký kinh doanh nắm thể. Để đảm bảo thủ tục cung cấp nhận giấy tờ xong xuôi thuận lợi, quý doanh nghiệp rất có thể xin hỗ trợ tư vấn từ những công ty dịch vụ.

Thiên pháp luật Phát – 1-1 vị đáp ứng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói chất lượng, uy tín. Đến với nơi đây, khách hàng hàng rất có thể gạt vứt mọi nỗi lo về giấy tờ, biến chuyển những thủ tục trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *