MẪU ĐƠN XIN HỌC THÊM

Mẫu Đơn xin học tập thêm dành riêng cho học sinh các trường là mẫu đối kháng khi cha mẹ muốn con em của mình mình tham gia những lớp học thêm.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin học thêm


Mẫu 1: Đơn xin học thêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN HỌC THÊM

Kính gửi: Ban giám hiệu trường..............................................

Tôi là:................................ , là phụ huynh của học viên ................................... Hiện nay đang học lớp ............. Của trường.

Tôi viết đối kháng này xin được trình diễn với bgh nhà ngôi trường một việc như sau:

Hiện nay bé tôi sẽ học tại lớp............................. , nhưng mà lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi viết 1-1 này xin được kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo đk cho con cháu được học phụ đạo thêm các môn...................... , để bổ sung những kiến thức và kỹ năng còn yếu, vào các buổi chiều vào tuần. Nếu được vì thế tôi xin cam đoan:

- cảnh báo con đến lớp đúng giờ.

- Đóng góp đầy đủ số tiền học tập theo quy định.

- cộng đồng trách nhiệm với đơn vị trường để giáo dục và đào tạo con.

Tôi xin chân tình cảm ơn.

Xem thêm: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

............, ngày.........tháng..........năm..........

fan viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 2: Đơn xin đăng ký học thêm buổi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì chưng - niềm hạnh phúc ----------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường thcs ..............................

Tôi em là: .............................................................................................................................................

Hiện đang học tại lớp ............ Của trường.

Em viết đối chọi này xin được trình bày với bgh nhà trường một việc như sau:

Hiện nay em sẽ học tại lớp ......(Phân hiệu....) mà lại lực học tập của em còn yếu. Vậy em viết đối kháng này xin được đề xuất với ban giám hiệu nhà ngôi trường tạo đk cho em được học phụ đạo thêm những môn: ...................................................... Để bổ sung những kiến thức còn yếu của chính mình vào các buổi chiều vào tuần theo kế hoạch trong phòng trường. Giả dụ được bởi vậy em xin cam đoan:

- Đi học tập đúng giờ.

- Đóng góp đầy đủ số chi phí theo quy định.

- Học bài bác và làm bài xích đầy đủ, tam gia thực hiện quy chế với nội quy bên trường lớp tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *