Vẽ tranh đề tài quê hương em đơn giản, 50+ tranh phong cảnh đẹp