Sở hữu nốt ruồi ở ngón tay cái có vận đào hoa hơn người