Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

Yêu cầu vềđiều kiện kinh doanh vật liệu xây dựngtừng được phương tiện tại Điều 34 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP như sau:

“1. Đối với cửa ngõ hàng, rất thị marketing vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chưa bảo vệ cho vấn đề bảo quản, xuất nhập các sản phẩm vật liệu xây dựng.

2. Phải có đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa trị cháy, biển khơi báo an ninh tại nơi marketing vật liệu xây dựng so với các loại vật liệu xây dựng dễ dàng cháy, tất cả mùi, hóa chất độc hại hại, những vết bụi bẩn.

3. Các loại vật tư xây dựng bị lỗi hỏng, giảm quality trong quy trình vận chuyển, lưu lại chứa, sale thì tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý.”

Về nhiệm vụ của tổ chức, cá thể kinh doanh vật tư xây dựng hiện được điều khoản tại Điều 35 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP, bao gồm:

a) vâng lệnh các yêu mong về kinh doanh vật liệu tạo theo luật pháp của quy định thương mại;

b) phụ trách và bồi thường thiệt sợ trong ngôi trường hợp cung ứng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa vật liệu thiết kế không đảm bảo chất lượng, tác động đến unique công trình xây dựng;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *