SO SÁNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Bảng cân đối kế toán o với report thu nhập Bảng bằng phẳng kế toán và report thu nhập là 1 phần của báo cáo tài thiết yếu của một c&

*

NộI Dung:


Bảng cân đối kế toán so với report thu nhập

Bảng phẳng phiu kế toán và report thu nhập là một phần của report tài chính của một công ty cho tất cả các bên liên quan xem xét. Tuy vậy cả hai, report kết quả hoạt động kinh doanh cùng bảng cân đối kế toán, có những điểm tương đồng cũng tương tự khác biệt, chúng được sử dụng song song bởi những người dân mong hy vọng hiểu được tình hình tài chính của chúng ta cho mục đích đầu tư. Không ít người dân cảm thấy rằng chúng giống nhau nhưng nội dung bài kienthucnews.comết này vẫn nêu rõ sự khác biệt giữa hai báo cáo tài chính này để xóa sổ những nghi vấn này.

Bạn đang xem: So sánh bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng bằng vận kế toán là gì?

Còn được điện thoại tư vấn là report tình hình tài chính, bảng bằng vận kế toán thể hiện thực trạng tài thiết yếu hiện tại của công ty và là 1 phần không thể thiếu thốn của báo cáo tài chính. Nó bao gồm tất cả các tài sản và nợ đề nghị trả của một doanh nghiệp theo thiết bị tự tuần tự, có nghĩa là những tài sản có tính thanh khoản tối đa được liệt kê trước tiên và những số tiền nợ cấp bách duy nhất được liệt kê thứ nhất trước hầu như tài sản nhỏ tuổi hơn. Nó cũng là một tờ sách vở phản ánh khả năng thanh toán của một công ty. Vày đó, cha yếu tố đặc trưng nhất của bảng bằng vận kế toán là tài sản, nợ đề nghị trả và vốn chủ sở hữu.


Tài sản là các nguồn tài thiết yếu mà một doanh nghiệp có được là kết quả của các giao dịch trong vượt khứ. Những gia tài này gửi thành dòng tiền vào công ty rất có thể được sử dụng cho các mục đích khiếp doanh. Một vài ví dụ về gia tài là chi phí mặt, xí nghiệp và máy móc, vật nội thất, kinh doanh chứng khoán thị trường, bởi sáng chế, bạn dạng quyền và các khoản bắt buộc thu.

Nợ nên trả trái chiều với tài sản và là những nghĩa vụ của người tiêu dùng mà sau cùng dẫn đến dòng tài chính chảy ra. Một trong những ví dụ về nợ nên trả là ghi chú và trái phiếu đề nghị trả, thuế thu nhập, lãi đề nghị trả cho người cho vay, cổ tức cần trả và trọng trách bảo hành.

Công bằng là phần tài sản được chủ cài yêu cầu. Nó là công dụng ròng của tài sản sau khoản thời gian tất cả các khoản nợ đã được đáp ứng. Lấy một ví dụ về vốn chủ cài đặt là vốn, vốn cp thường với vốn cổ phần ưu đãi, lợi nhuận gìn giữ được trích lập và không trích lập, v.v.

Xem thêm: Sinh Năm 2009 Mệnh Gì, Tuổi 2009 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì, Hợp Màu Gì?

Báo cáo thu nhập là gì?

Còn được gọi là báo cáo lãi và lỗ hoặc báo cáo thu nhập toàn vẹn là một report tài bao gồm phản ánh hoạt động tổng thể của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định. Nó chứa toàn bộ các khoản lãi với lỗ của công ty để tính mang đến lãi hoặc lỗ ròng. Hai thành phần bao gồm của bất kỳ report thu nhập làm sao là thu nhập và giá cả của công ty.


Thu nhập = earnings được định nghĩa là sự kienthucnews.comệc gia tăng lợi ích kinh tế trong một khoảng thời hạn nhất định dưới hiệ tượng dòng tài sản vào hoặc giảm nợ nên trả. Vớ cả doanh thu và roi được phân nhiều loại trong phần đầu thu nhập cá nhân của report thu nhập.

Chi phí, mặt khác là sự kienthucnews.comệc sụt giảm tiện ích kinh tế dưới dạng dòng vốn chảy ra hoặc tăng nợ bắt buộc trả của công ty. Một số ví dụ về chi phí là ngân sách bán hàng, khuyến mại, giá thành quảng cáo, túi tiền thuế thu nhập, chi phí văn phòng phẩm với nồi, v.v.

Bảng phẳng phiu kế toán so với report thu nhập

• Cả báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh tương tự như bảng phẳng phiu kế toán các là những bộ phận hợp thành của một bộ report tài bao gồm hoàn chỉnh.

• trong khi báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động trong năm bây giờ của công ty, bảng cân đối kế toán chứa tin tức từ khi bước đầu hoạt hễ kinh doanh cho tới khi kết thúc năm tài chính

• báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh cho biết thêm lãi và lỗ hiện nay tại trong những lúc bảng bằng phẳng kế toán làm phản ánh tình hình tài thiết yếu của công ty cho thấy tổng gia tài và nợ bắt buộc trả của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *