Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu report kết quả kinh doanh mới độc nhất vô nhị ✓ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ phản ánh tình trạng và kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp


Ý nghĩa của mẫu báo cáo kết quả khiếp doanh?

Căn cứ vào báo cáo kết quả vận động kinh doanh kỳ trước với sổ kế toán tài chính trong kỳ, kế toán đang lập báo cáo kết quả sale của kỳ buộc phải báo cáo. Thông qua bản báo cáo này, đơn vị quản trị công ty lớn sẽ rứa được tình hình, công dụng kinh doanh của người sử dụng trong một kỳ sale xác định.

Bạn đang xem: Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Với tính riêng biệt của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhà quản trị sẽ có được thông tin kịp thời và đúng mực về kĩ năng sinh lời và thực trạng chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình của từng hoạt động, sự lãi lỗ của doanh nghiệp. Trường đoản cú đó, đơn vị quản trị sẽ giới thiệu được những quyết định khiếp doanh, tương tự như quyết định đầu tư, xây dựng các kế hoạch tương lai tương xứng cho doanh nghiệp.

Để lập report kết quả kinh doanh theo thông tứ 200 đúng đắn nhất, các bạn kế toán có thể tham khảo mẫu sau của kienthucnews.com. Được dựng sẵn ngôn từ mẫu đúng theo luật pháp của thông tư 200, trình diễn đẹp, kienthucnews.com cung ứng tải cấp tốc miễn phí nên tiện dùng ngay, ngày tiết kiệm thời hạn trong công việc.


*
Bấm để tải: Mẫu report kết quả sale theo thông tư 200 tệp tin Excel
Mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200
Mẫu chứng từ kế toán tài chính thông bốn 200

Thông qua report kết quả kinh doanh sẽ phản chiếu được tổng quan thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp cũng như bội phản ánh cụ thể các hoạt động kinh doanh chính trong một kỳ hoạt động cụ thể. địa thế căn cứ vào vấn đề phân tích báo cáo kết quả gớm doanh, bên quản trị doanh nghiệp rất có thể biết được khả năng sinh lãi cùng thực trạng chuyển động kinh doanh của người sử dụng để sản xuất được các kế hoạch phát triển kinh doanh cân xứng với thực trạng thực tế.


Cách lập báo cáo kết quả marketing theo thông bốn 200?


Sau đây là cách lập báo cáo kết quả marketing theo thông bốn 200 bội nghịch ánh thực trạng và kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết trái từ chuyển động kinh doanh bao gồm và công dụng từ các vận động tài chính, chuyển động khác của doanh nghiệp.

MÃ SỐCHỈ TIÊUCÁCH GHI SỐ LIỆU
01Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng phát sinh bên có tài năng khoản 511 vào kỳ báo cáo.

Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư phương pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ tạo ra từ các giao dịch nội cỗ đều cần loại trừ.

Chỉ tiêu này không bao hàm các loại thuế con gián thu như: thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương thức trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường và các loại thuế, phí tổn gián thu khác.

02Các khoản giảm trừ doanh thu

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng tạo ra Nợ tài khoản 511 đối ứng với mặt Có các TK 521 trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao hàm các khoản thuế loại gián thu, mức giá mà doanh nghiệp lớn không được hưởng buộc phải nộp NSNN do những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ công ty nước, không bên trong cơ cấu lệch giá và ko được xem là khoản giảm trừ doanh thu.

10Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụMã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02
11Giá vốn sản phẩm bánSố liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng tạo ra bên có tài khoản 632 đối ứng mặt Nợ thông tin tài khoản 911 vào kỳ báo cáo.
20Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụMã số trăng tròn = Mã số 10 - Mã số 11
21Doanh thu chuyển động tài chínhSố liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số vạc sinh mặt Nợ TK 515 đối ứng cùng với bên có TK 911 vào kỳ báo cáo.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Mậu Tuất 1958 Nam Mạng Năm 2021, Tử Vi Năm 2021 Tuổi Mậu Tuất 1958 Nam Mạng

22Chi tầm giá tài chínhSố liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo ra bên tất cả TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.
23Chi phí tổn lãi vaySố liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635 (chi tiết giá cả lãi vay).
25Chi phí phân phối hàngSố liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số số tạo nên bên bao gồm TK 641 đối ứng với mặt Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.
26Chi phí làm chủ doanh nghiệpSố liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng số số phát sinh bên gồm TK 642 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.
30Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh của bạn trong kỳ báo cáo.

31Thu nhập khác

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số phát sinh mặt Nợ TK 711 đối ứng cùng với bên bao gồm TK 911 vào kỳ báo cáo.

Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và túi tiền thanh lý.

32Chi giá thành khác

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số gây ra bên gồm TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá cả thanh lý.

40Lợi nhuận khácMã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32
50Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuếMã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40
51Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hànhSố liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng số tạo ra bên bao gồm TK 8211 đối ứng với mặt Nợ TK 911 bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211; hoặc căn cứ vào số phạt sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên tất cả TK 911 trong kỳ báo cáo và ghi bằng số âm.
52Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lạiSố liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số gây ra bên có TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8212; hoặc địa thế căn cứ vào số vạc sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên gồm TK 911 trong kỳ báo cáo và ghi ngay số âm.
60Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệpMã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52)
70Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếuLãi cơ bản trên cổ phiếu = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) / con số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ lưu hành vào kỳ
71Lãi suy bớt trên cổ phiếuLãi suy bớt trên cp = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho người đóng cổ phần sở hữu cp phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) / (Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông vẫn lưu hành vào kỳ + số lượng cổ phiếu rộng rãi dự kiến được kiến thiết thêm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *