Tại sao cắm tai nghe vào máy tính chỉ nghe được 1 bên