THỦY PHONG TỈNH

kienthucnews.com - Quẻ tỉnh giấc (井), Tự tai quái nói rằng: Khốn tại phía trên, ắt phải trở về phái dưới, cho nên tiếp đến quẻ Tỉnh. Tiếp sau câu “lên cơ mà chẳng thôi, ắt Khốn” ở trên cơ mà nói, ý bảo “lên trên ko thôi cơ mà khốn, thì ắt quay trở lại phía dưới”. Những vật làm việc dưới, ko gì bằng giếng, bởi vậy, quẻ Tỉnh bắt đầu nối quẻ Khốn. Nó là quả cẩn trên Tốn dưới, cẩn là nước mà tượng của Tốn là cây, nghĩa của Tốn là vào. Chiếc tượng đồ gia dụng gỗ vào bên dưới nước mà lên khỏi nước, ấy là tượng múc nước giếng – (Truyện của Trình Di).

*

 

: . .    .

Bạn đang xem: Thủy phong tỉnh

Tỉnh tự quái: Khốn hồ thượng giả. Tất bội nghịch hạ. Nuốm thụ bỏ ra dĩ Tỉnh.

Sau quẻ Khốn tới quẻ Tỉnh. Quẻ Khốn ở sau Thăng, Thăng lên sau cùng tất nhiên khốn, Khốn sống chót vót cao, tất ngã mà nảy xuống dưới. Tỉnh tức là giếng, giếng là 1 chốn thấp hơn hết. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào nam giới Phan Bội Châu). Tên quẻ thức giấc là Tĩnh - an tĩnh hóng thời vận như hóng mạch nước giếng khơi.

 

 .   .   .   .   .      .   .  

Tỉnh. Cải ấp bất cải tỉnh. Vô táng vô đắc. Vãng lai thức giấc tỉnh. Ngật chí. Diệc vị duật tỉnh. Luy kỳ bình. Hung.

Quẻ Tỉnh, đổi làng chẳng thay đổi giếng, ko mất ko được, vận động giếng giếng. Hầu đến, vẫn chưa dong chạc cho giếng, hư thửa lọ, hung.

<Bản nghĩa của Chu Hy: Giếng là nơi đào khu đất ra nước, rước cây Tốn vào bên dưới nước khảm mà gửi nước lên, cho nên là giếng. Đổi làng không thay đổi giếng, cho nên nên ko mất ko được, mà kẻ đi kẻ lại đông đảo được “giếng” cái Giếng đó. “Hất” là hầu “quất”, là dây chạc luy là hỏng. Múc nước giếng, lúc hầu tới, chưa hết dây chạc mà lại hỏng lọ thì hung. Lời chiêm của nó là, các công việc cứ nhằm như cũ thì ko được gì và không mất gì, lại buộc phải kính cẩn núm gắng, chớ để hầu thành mà lại hỏng.>

 

: 水,井﹔井 也。改 井,乃 也。汔 井,未 也。羸 瓶,是 也。

Thoán viết: Tồn hồ nước thủy nhi thượng thủy. Tỉnh. Tỉnh dưỡng nhi bất cùng dã. Cải ấp bất cải tỉnh. Nãi dĩ cưng cửng trung dã. Ngật chí. Diệc vị duật tỉnh. Vị hữu công dã. Luy kỳ bình. Thị dĩ hung dã.

Lời thoán nói rằng: Vào bác nước mà gửi nước lên, là Giếng, giếng là vật nuôi mà không thuộc vậy; đổi làng chẳng đổi giếng, bèn bởi vì cứng giữa; hầu tới, cũng không dong chạc đến giếng, chưa tồn tại công vậy; lỗi thửa lọ, vì vậy hung vậy.

 

 .   .  .   .

Tượng viết:  Mộc thượng hữu thủy. Tỉnh. Quân tử dĩ lao dân khuyến tướng.

Lời tượng nói rằng: trên cây bao gồm nước là quẻ Tỉnh, đấng quân tử coi này mà yên ủi dân, khích lệ sự giúp đỡ.

Trên cây bao gồm nước là quẻ tỉnh - mẫu Giếng. Tín đồ quân tử rước đấy mà an ủi dân, khuyên nhủ họ trợ giúp lẫn nhau.

<Bản nghĩa của Chu Hy: trên cây bao gồm nước ngấm nhuần đi lên là tượng mẫu Giếng. Lặng ủi dân để trị nuôi Dân; khuyến khích sự hỗ trợ là nhằm Dân nuôi nhau, phần nhiều lấy về nghĩa “cái giếng nuôi người”.>

 

1. Hào Sơ Lục.

 .    .   .

Sơ Lục. Thức giấc nê bất thực. Cựu tỉnh vô cầm.

Hào sáu đầu: Giếng bùn chẳng ăn, Giếng cũ ko chim.

Giếng bùn không nạp năng lượng được, giếng cũ không tồn tại con chim làm sao (xuống uống nước). Ý hào: không tồn tại đức, bị đời coi như bỏ.

 

 .    .   .     .   .

Tượng Truyện. Tỉnh giấc nê bất thực. Hạ dã. Cựu tỉnh giấc vô cầm. Thời xả dã.

Lời tượng nói rằng: Giếng bùn chẳng ăn, ở dưới vậy; giếng cũ ko chim, thì quăng quật vậy.

 

2. Hào Cửu nhị.

 .    .   .

Cửu nhị. Tỉnh ly xạ phụ. Ửng tệ lậu.

Hào chín hai: Giếng hang, phun loài ếch nhái, vò nát dò.

Giếng hang (róc rách), nước bắn vào con cá giếc, loại vò nứt vẫn róc. Ý hào: tất cả đức tuy vậy lực không đủ phát cồn ra ngoài.

 

 .    .   .

Tượng viết: Tỉnh ly xạ phụ. Vô dữ dã.

Lời tượng nói rằng: Giếng hang, phun ếch nhái, không thuộc vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

Xem thêm: Giày Đá Bóng Tf Archives - Giày Đá Bóng Sân Cỏ Nhân Tạo

 .    .   .   .   .   .

Cửu tam. Tỉnh ngày tiết bất thực. Vi vấp ngã tâm trắc. Khả dụng cấp. Vương vãi minh. Tỉnh giấc thụ kỳ phúc.

Hào chín ba: Giếng trong chẳng ăn, làm sự ngậm ngùi cho lòng ta, khá dùng múc nước; vua sáng, cùng chịu thửa phúc.

Giếng không bẩn chẳng ăn, vị ta - hào 3 - nhưng lòng đau, yêu cầu dùng múc lên, được ông vua sáng suốt thì thụ tận hưởng phúc. Ý hào: Tiếc không được dùng, nhưng mà hứa đang đắc dụng.

 

 .    .   .   .   .

Tượng viết: Tỉnh huyết bất thực. Hành trắc dã. Cầu vương minh. Thụ phúc dã.

Lời tượng nói rằng: Giếng vào chẳng ăn, kẻ đi bùi ngùi vậy; search vua sáng, cùng chịu phúc vậy.

 

4. Hào Lục tứ.

 . 井無  .

 Lục tứ. Tỉnh giấc trứu vô cữu.

Hào sáu tư: Giếng xây bờ, ko lỗi.

Giếng sửa lại, ko lỗi gì. Ý hào: tự tu, giữ lại điều thiện dù chỉ một mình.

 

 . 井無  .   .

Tượng viết: thức giấc trứu vô cữu. Tu thức giấc dã.

Lời tượng nói rằng: Giếng xây đắp bờ không lỗi, sửa giếng vậy.

 

5. Hào Cửu ngũ.

 .    .  .

Cửu ngũ. Tỉnh giấc liệt. Hàn tuyền thực.

Hào chín năm: Giếng mát, suối lạnh, ăn.

Giếng vào sạch, suối đuối lạnh, nạp năng lượng (ngon). Ý hào: đức minh trọn vẹn, công thành.

 

 .    .   .

Tượng viết: Hàn tuyền bỏ ra thực. Trung bao gồm dã.

Lời tượng nói rằng: Suối giá buốt chưng ăn, giữa thiết yếu vậy.

 

6. Hào Thượng Lục.

 .      .

Thượng Lục. Tỉnh giấc thu vật mạc. Hữu phu nguyên cát.

Hào sáu trên: Giếng thu, chớ chùm, gồm tin, cả tốt.

Giếng nước múc lên, chớ đậy đậy (cho mọi bạn cùng ăn) cứ thường nạm mãi, thì xuất sắc nhất. Ý hào: đức trạch vẫn phổ biến, đề xuất giữ gốc mãi.

 

 .      .

Tượng viết: Nguyên cát tại thượng. Đại thành dã.

Lời tượng nói rằng: Cả tốt ở trên, cả bắt buộc vậy.

 

Biên Soạn: kienthucnews.com

*
*
*
*
*

Dịch học - Kinh Dịch Giản yếu - kienthucnews.com - About us

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *