Cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật trong toán lớp 3