Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi