CHU VI HÌNH VUÔNG

A. Kiến thức cần nhớ

1. Chu vi hình chữ nhật

- Chu vi hình chữ nhật bởi chiều dài cộng chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo) rồi nhân cùng với 2.

Bạn đang xem: Chu vi hình vuông

Chu vi = ( chiều dài + chiều rộng lớn ) x 2

- Nửa chu vi bằng tổng chiều dài với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Nửa chu vi = chiều dài + chiều rộng

Chu vi = Nửa chu vi x 2

2. Chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông vắn bằng độ dài 1 cạnh nhân cùng với 4.

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Tính chu vi của hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bởi 25cm?

Hướng dẫn:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Đáp số: 90cm.

Ví dụ 2:Tính chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều dài2dm, chiều rộng13cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 13) x 2 = 66 (cm)

Đáp số: 66cm.

Ví dụ 3: Cho hình vuông ABCD với cạnh AB = 4cm. Tính chu vi hình vuông vắn ABCD.

Hướng dẫn:

Chu vi hình vuông ABCD là:

4 x 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm.

Ví dụ 4:Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài35m, chiều rộng20m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Hướng dẫn:

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(35 + 20) × 2 = 110(m)

Đáp số 110m.

Ví dụ 5: một lớp bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi 90cm. Biết chiều rộng lớn 8cm. Tính chiều nhiều năm tấm bìa.

Hướng dẫn:

Nửa chu vi miếng bìa hình chữ nhật là:

90 : 2 = 45 (cm)

C. Bài bác tập tự luyện

Bài 1.Tính chu vi hình vuông có cạnh:

a) 9cm

b) 15 dm

c) 45cm

d) 67cm

Bài 2.

Xem thêm: Những Đường Chỉ Tay Đặc Biệt, Vận Mệnh Sẽ Thay Đổi Ra Sao Với

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều dài 18cm, chiều rộng lớn 16cm.

c) chiều nhiều năm 35dm, chiều rộng lớn 26dm.

d) chiều nhiều năm 5dm3cm, chiều rộng lớn 3dm4cm.

Bài 3.Tính chu vi diện tích hình chữ nhật có chiều rộng lớn 15cm, chiều dài ra hơn chiều rộng 15cm.

Bài 4.Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 60cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Chu vi cấp mấy lần chiều rộng.

Bài 5.Một thửa sân vườn hình chữ nhật có chiều rộng lớn 30m, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Bạn ta ao ước làm một mặt hàng rào bao quanh thửa vườn đó (có cửa ngõ ra vào, mỗi thoáng cửa 3m). Hỏi mặt hàng rào dài từng nào mét?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 18trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên kienthucnews.com để hiểu bài tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *